Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Πέμπτη,20/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ- 
                      πρωΐ                 ρίζοντα Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιοὺ Παλλαδίου.


·        Σάββατο,22/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό  
                      πρωΐ                   Ἁγίου Ἀθανασίου Κοσμίου.·        Κυριακή,23/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό Ἱερό Παρεκ-   
                      πρωΐ                   κλήσιον Προφήτου Ἠλιοὺ Προσκυνητῶν.


·        Δευτέρα,24/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά  τήν   
                      7:30 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στήν Παλαιοχριστιανική Βασιλική
                                                 Μαρωνείας.


·        Τρίτη,25/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ στόν αὔλειο χῶρο    
                      7:00 μ.μ.       τοῦ ἰεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς τήν ἱεράν καί
                                             Θαυματουργόν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας ἀπό
                                             τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου τοῦ Ἀγίου Ὄρους, μετά τήν ὁποῖαν
                                             θά λάβῃ χώρα ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ Χοροστα-
                                             τοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημη-
                                            τρίου, καί ἐν συνεχείᾳ θά πραγματοποιηθῇ ἡ λιτάνευσις τῶν
                                           ἱερῶν εἰκόνων στίς κεντρικές ὁδούς τῆς πόλεως.


·        Τετάρτη,26/07/2017: Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό   
                      πρωΐ                  Ἁγίας Παρασκευῆς Κομοτηνῆς.
·        Τετάρτη,26/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά  τήν   
                      7:00 μ.μ.            ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίου
                                                 Παντελεήμονος Μικροῦ Κρανοβουνίου.

·        Πέμπτη,27/07/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Καθε-   
                      πρωΐ                  δρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: