Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Ερώτηση του Ιλχάν Αμέτ για το φράγμα του ΙασίουΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών 
ΘΕΜΑ: Αποπεράτωση υφιστάμενων εργασιών, ένταξη, χρηματοδότηση και ολοκλήρωση Φράγματος Ιασίου Π.Ε.  Ροδόπης    Το φράγμα Ιασίου, αποτελεί ένα μεγαλόπνοο έργο για την άρδευση της ανατολικής λεκάνης της Π.Ε Ροδόπης που εγκαινιάστηκε το 2002 και παραμένει ημιτελές και ανολοκλήρωτο 12 ολόκληρα χρόνια μετά τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του, που είχε προσδιοριστεί  για τις 10 Νοεμβρίου του 2005.  Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στα 24.064.564 ευρώ και μέχρι σήμερα γίνεται λόγος για συνολική δαπάνη 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Το φράγμα αυτό αποτέλεσε όραμα πολλών δεκαετιών για την περιοχή μας και σύμφωνα με τη γεωργοοικονομική - γεωργοτεχνική μελέτη που εκπονήθηκε, επρόκειτο σε πρώτη φάση να αρδευτεί ακαθάριστη έκταση 31.000 στρεμμάτων ενώ σε δεύτερη φάση η αρδευόμενη έκταση θα έφθανε τα 62.000 στρέμματα συνολικά.

Το έργο αν και ήταν ενταγμένο στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν ολοκληρώθηκε στα χρονικά όρια του προγράμματος με αποτέλεσμα ένα μέρος της σύμβασης να μείνει σε εκκρεμότητα γιατί δεν μπορούσε να αντλήσει χρηματοδότηση.

Για την εκπόνηση της μελέτης των έργων διανομής του νερού, είχε εξασφαλισθεί από εθνικούς πόρους πίστωση 733.000 ευρώ, ώστε να ολοκληρωθεί η λειτουργικότητα του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του τότε Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης ήταν προγραμματισμένο να συσταθεί Ενιαίος Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) για να έχει την ευθύνη Διοίκησης Συντήρησης και Λειτουργίας των Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Τον Ιούλιο του 2013, το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στην ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Φράγμα Ιασίου Ν. Ροδόπης» που εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 61985/10-2-1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση και ανανεώθηκαν και τροποποιήθηκαν με την υπ΄ αρ. 129896/7-9-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. ΙΙ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Δίκτυα διανομής νερού φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης». ΙΙΙ) Κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων των ως άνω έργων σε ενιαία Υπουργική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Το έργο αφορούσε στην κατασκευή υπόγειου σωληνωτού αρδευτικού δικτύου σε έκταση 21.000 στρεμμάτων περίπου, η οποία ανήκει στα αγροκτήματα Αρριανών, Ιασίου, Εβρένου και Λυκείου. 

Τον Ιανουάριο του 2015 δημοπρατήθηκε από την ΠΑΜ-Θ το υποέργο: «Αποπεράτωση εργασιών Φράγματος Ιασίου Ροδόπης» του έργου: «Κατασκευή φράγματος Ιασίου Ροδόπης– συνέχιση του έργου», προϋπολογισμού 2.130.000 ευρώ, το οποίο αναμενόταν να ολοκληρωθεί, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο εργολάβο, εντός δεκαοχτώ μηνών, πράγμα όμως που δεν συνέβη ποτέ.

Η ολοκλήρωση του φράγματος του Ιασίου είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της Ροδόπης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής.

Μετά τα παραπάνω εκτεθέντα ερωτάσθε:

Α) Έχουν παγώσει σήμερα τα έργα στο Φράγμα Ιασίου της Π.Ε. Ροδόπης και αν όχι γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση παράδοσης του έργου στο κομμάτι που αφορά την  υπό εξέλιξη εργολαβία; 

Β) Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να αναζητηθεί, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πρόσθετη χρηματοδότηση αφενός μεν για την ένταξη της μελέτης, αφετέρου δε για το κόστος κατασκευών για την αποπεράτωση του υπολοίπων τεχνικών έργων που απαιτούνται μέχρι και την οριστική ολοκλήρωσή του; 

Γ) Αν συντρέχουν οι παραπάνω ανάγκες, από ποια χρηματοδοτικά εργαλεία  σκοπεύετε να αναζητήσετε και να αντλήσετε την απαιτούμενη χρηματοδότηση;

Δ) Κρίνετε ότι περιοχές με τεράστια αναπτυξιακά ελλείμματα όπως είναι η Π.Ε. Ροδόπης, έχουν την πολυτέλεια να αναμένουν επί δεκαετίες την ολοκλήρωση έργων πνοής για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, όπως είναι η περίπτωση του φράγματος Ιασίου και αν όχι, τι πράξατε στο διατρέξαντα χρόνο των 2,5 ετών που βρίσκεστε στην κυβέρνηση σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση προκειμένου να επισπεύσετε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου;


Ο ερωτών βουλευτής


Ιλχάν Αχμέτ-Ροδόπης Δημ. Συμ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: