Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Επιστροφή 1.297.489,72 ευρώ από τα αιολικά σε καταναλωτές των Δήμων Αρριανών και Μαρωνείας ΣαπώνΆμεσα αναμένεται να αποδοθούν τα ποσά που δικαιούνται οικιακοί καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, από τον επιμερισμό του ειδικού τέλους  ΑΠΕ κατά 1%, μετά από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 Πρόκειται για συνολικό ποσό 17,6 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2010-2014 από το οποίο επωφελούνται με έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα οι δικαιούχοι καταναλωτές, που ανέρχονται περίπου σε 376.000.

 Στην Ροδόπη, όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα, θα αποδοθεί το συνολικό ποσό του 1.297.489,72 ευρώ, σε συνολικά 1.100 παροχές στους Δήμους Αρριανών  και Μαρωνείας Σαπών.
 Συγκεκριμένα στο Δήμο Αρριανών θα αποδοθούν 1.046.361,11 ευρώ σε 1.015 παροχές κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων Εσοχής, Κέχρου, Οργάνης και Πλαγιάς.
 Αυτό καταμερίζεται σε 75 παροχές στην τοπική κοινότητα Εσοχής, 354 παροχές στην τοπική κοινότητα Κέχρου, 510 παροχές στην τοπική κοινότητα Οργάνης και 76 παροχές στην τοπική κοινότητα Πλαγιάς, που θα μοιραστούν 13.351,41 ευρώ,  773.123,12 ευρώ, 124.270,29 ευρώ και 135.616,29 ευρώ αντίστοιχα.
 Στο Δήμο Μαρωνείας Σαπών θα αποδοθούν 251.128,61 ευρώ σε 85 παροχές, σε καταναλωτές στην τοπική κοινότητα Νέας Σάντας.
 Ήδη, ο ΔΕΔΔΗΕ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τους Πίνακες ανά Δήμο και τοπική/δημοτική κοινότητα των οικιακών καταναλωτών, στους οποίους αποδίδονται τα αναλογούντα ποσά από τη λειτουργία σταθμών ΑΠΕ στην περιοχή τους.
 Με την ανάρτηση αυτή,  σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, ολοκληρώνεται η διαδικασία προσδιορισμού των δικαιούχων της πίστωσης για τις περιοχές που δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις αμφισβήτησης των διοικητικών ορίων (Πίνακας 1 της ΥΑ ‘’Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα…’’ με αριθμό πρωτοκόλλου: ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08. 2016).
 Στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει η πίστωση των ποσών από τον Λειτουργό της Ηλεκτρικής Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και τον ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή του Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος, στους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια η απόδοση των ποσών, μέσω του πρώτου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται  από τον εκάστοτε Προμηθευτή. Η σχετική εγγραφή του ποσού γίνεται με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιοχή σας».  

Δεν υπάρχουν σχόλια: