Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Η 97η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΕἰς τά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 97ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θράκης καί τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς ἐνσωματώσεώς της εἰς τόν Ἐθνικόν κορμόν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς θά πραγματοποιηθοῦν  ἐκδηλώσεις, εἰς τάς ὁποῖας προσεκλήθησαν νά συμμετάσχουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Σύρου κ. Δωρόθεος, καί Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

Τό πρόγραμμα τοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει ὡς ἑξῆς:


-          Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 13ης Μαΐου 2017 καί περί ὥραν 7:00 μ.μ. εἰς τήν πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς θά λάβῃ χώρα ἡ ὑποδοχή τῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ λιτανευτική πομπή διά τῶν ὁδῶν Ὀρφέως καί Βενιζέλου, ὁ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος θά κηρύξῃ τόν Θεῖον λόγον.

-          Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 14ης Μαΐου 2017 καί ἀπό ὥρας 7:00 π.μ. θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθως ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας, Μήλου καί Μυκόνου κ. Δωροθέου, καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, καί τοῦ ποιμενάρχου ἡμῶν, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.

-          Περί ὥραν 10:30 π.μ. θά ἀναπεμφθῇ Δοξολογική καί εὐχαριστιακή δέησις ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, μετά δέ ταύτην θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Καραμπίνη, συμφώνως δέ πρός τό προβλεπόμενον πρόγραμμα θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό ἡρῶον τῆς πόλεως, κατάθεσις στεφάνων καί μετά ταύτην παρέλασις.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 

Δεν υπάρχουν σχόλια: