Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς Ενόπλων ΔυνάμεωνΑνακοινώνεται, ότι την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017, στρατιωτικό ιατρικό κλιμά-κιο του Δ΄  Σώματος Στρατού και της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού απο-τελούμενο από Ιατρό, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα επισκεφτεί το μειονοτικό σχολείο και καφενείο του χ. Αγιοχώρι από 09:30Ω έως 11:00Ω και το μειο-νοτικό σχολείο και καφενείο του χ. Πλαγιά από 11:30Ω έως 13:00Ω, για δωρεάν υγει-ονομικές εξετάσεις των μαθητών και των κατοίκων.


                                                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: