Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣΣυγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης, το οποίο προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 06/04/2017 και αποφάσισε κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας
την σύνθεση του νέου Προεδρείου ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος (Ανθυπασπιστής ΛΣ, ΑΜ: 3723, τηλ.: 6944446792) .
Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Προσωπικού :

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μιχαήλ (Ανθυπασπιστής ΛΣ, ΑΜ: 3665, τηλ.: 6974874221).
Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Υπεύθυνος Τράπεζας Αίματος :
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Αθανάσιος (Αρχ/στής Λ.Σ , Α.Μ: 4070, τηλ.: 6974656129).
Γενικός Γραμματέας:
ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος (Σημαιοφόρος Λ.Σ , Α.Μ: 3163, τηλ.: 6973389061).
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Μέσων:
ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος (Επικ/στής ΛΣ, ΑΜ: 7446, τηλ.: 6948683803)
Ταμίας: ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος (Επικ/στής ΛΣ, ΑΜ: 6603, τηλ.: 6974099939).
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Λιμενικών Αρχών:
ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (Αρχ/στής ΛΣ, ΑΜ: 5112, τηλ.: 6973740561).
Από τις παραπάνω αρχαιρεσίες εξελέγησαν ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Προσωπικού Λιμενικού Σώματος οι:
ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος (Ανθυπασπιστής Λ.Σ, ΑΜ: 3723, τηλ.: 6944446792)
ΔΡΑΓΟΖΗΣ Χρήστος (Επικ/στής ΛΣ, ΑΜ: 7468, τηλ.: 6948367394)
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μιχαήλ (Ανθυπασπιστής ΛΣ, ΑΜ: 3665, τηλ.: 6974874221)
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Επαμεινώνδας (Επικ/στής ΛΣ, ΑΜ: 6933, τηλ.: 6974072834)
ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων (Αρχ/στής ΛΣ, ΑΜ: 5195, τηλ.: 6931198580)
Επίσης για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι:
ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ Αντώνιος (Ανθυπασπιστής Λ.Σ , Α.Μ: 3357, τηλ.: 6974410763).
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ Σόνια (Λ/Φ, ΑΜ: 7863 τηλ.: 6978396685 )
ΖΙΟΥΖΙΟΥ Αικατερίνη (Ανθυπασπιστής ΛΣ, ΑΜ: 4163, τηλ.: 6936534143).

Δεν υπάρχουν σχόλια: