Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Περιφερειακή Συνάντηση Νέων με τίτλο: «Οι Νέοι στο Βήμα: Προβληματιζόμαστε, Συζητούμε, Προτείνουμε για την δική μας Ευρώπη»200 νέοι συμμετέχοντες από όλη την Περιφέρεια, 28 εκπρόσωποι φορέων, 4 ομάδες εργασίας, 4 συντονιστές, 8 rapporteur
Μία μεγάλη συνάντηση!


Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, στο πνεύμα της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και προωθώντας την αρχή του Δομημένου Διαλόγου (StructuredDialogue), το EuropeDirect Κομοτηνής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης,με την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών ΔΠΘ, θα διοργανώσει Περιφερειακή Συνάντηση Νέων με τίτλο: «Οι Νέοι στο Βήμα: Προβληματιζόμαστε, Συζητούμε, Προτείνουμε για την δική μας Ευρώπη».

Ο διάλογος θα πραγματοποιηθεί μέσα από τέσσερις ομάδες εργασίας (workinggroups), με διαφορετικές θεματικές (α) εκπαίδευση, κατάρτιση και κινητικότητα των νέων, (β) ενεργός πολίτης – συμμετέχω και επηρεάζω, (γ) ανεργία των νέων και δεξιότητες του 21ου αιώνα και (δ) νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Πιο συγκεκριμένα, στην ομάδα α) Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Κινητικότητα των Νέων, οι θεματικοί άξονες που θα αναπτυχθούν είναι:   
·   Εγγύηση για τη Νεολαία (YouthGuarantee)
·   Αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούνται μέσω της μη τυπικής μάθησης


·   Συμμετοχή των νέων σε προγράμματα Erasmus+ (προβλήματα - εμπόδια και ευκαιρίες)
·   Σχολική διαρροή και έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων: μια δεύτερη ευκαιρία για όλους (συνέπειες, υπάρχοντα εργαλεία και προτάσεις - λύσεις)

Στην ομάδα β) Ενεργός Πολίτης – Συμμετέχω και Επηρεάζω, οι θεματικοί άξονες που θα αναπτυχθούν είναι:
·                                                              Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση πολιτικής
·                                                              Ατομικά κίνητρα κοινωνικής συμμετοχής
·                                                              Ο σύγχρονος ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
·                                                              Ενεργός Πολίτης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
·                                                              Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εθελοντισμός


Στην ομάδα γ) Ανεργία των Νέων και Δεξιότητες του 21ου αιώνα,  οι θεματικοί άξονες που θα αναπτυχθούν είναι:
·                                                              Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας
·                                                              Ψηφιακές δεξιότητες και ΆμεΑ
·                                                              Εξειδίκευση, απασχόληση και overqualification(= οι υπερβολικά πολλές δεξιότητες για μια θέση εργασίας)
·                                                              Η Ευρώπη ως ενιαία αγορά εργασίας
·                                                              Απασχόληση και Κοινωνική Ενσωμάτωση

Στην ομάδα δ) Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, οι θεματικοί άξονες που θα αναπτυχθούν είναι:
·                                                              Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση και νέα επιχειρηματικά εργαλεία

·                                                              Νέες Δεξιότητες για Νέους Επιχειρηματίες
·                                                              Τα Απομυθοποίηση του φόβου (και) της αποτυχίας
·                                                              Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους νέους
·                                                              Καινοτόμο και αποτελεσματικό μάρκετινγκ για νέους επιχειρηματίες


Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών (Δήμαρχος), εκπρόσωποι των περιφερειακών αρχών (Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης), εκπρόσωποι του εθνικού κοινοβουλίου (βουλευτές), εκπρόσωποι φορέων που αφορούν τους νέους (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας) εκπρόσωποι από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα σύντομο καλωσόρισμα από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Τσαλικίδη Νίκο, τον Δήμαρχο κ. Πετρίδη Γιώργο, τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνο Καρβούνη και τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Αρμόδιο Δρίκο. Στην συνέχεια της ημέρας οι τέσσερις (4) ομάδες εργασίας, με την ενεργό συμμετοχή των συντονιστών και των εικοσιοκτώ (28) εκπροσώπων φορέων και θεσμών, θα αναπτύξουν προβληματισμούς και θα καταγράψουν τα συμπεράσματά τους με τη βοήθεια των rapporteurs. Στην Ολομέλεια θα συζητηθούν τα συμπεράσματα των ομάδων εργασιών μεταξύ των νέων και των εκπροσώπων φορέων και θεσμών και συγκεκριμένα από τους: κ.  Παυσανία Παπαγεωργίου Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και  Νέας Γενιάς, τον κ. Πέτρο Άγγο Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Εξωτερικών Υποθέσεων), τον κ. Πάνο Καρβούνη Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλο Επικεφαλής του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την κα. Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια του Προγράμματος Erasmus+/Youth,


τον κ. Μιχάλη Ραγκούση Γενικό Διευθυντή Κέντρου Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία – Δικηγόρος και την κα. Λουίζα Σαλτσίδου Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EuropeDirect Κομοτηνής.

Οι συντονιστές των ομάδων είναι:
·                                                              Ο κ. Περικλής Πολυζωίδης
·                                                              Ο κ. Χρήστος Δερβεντλής
·                                                              Ο κ. Λεωνίδας Σκερλετόπουλος
·                                                              Ο κ. Ορέστης Πισκιούλης

Οι rapporteur των ομάδων είναι:
·                                                              Η κα. Σοφία Χατζησαββίδου
·                                                              Ο κ. Δημήτρης Τσάκνης
·                                                              Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος
·                                                              Η κ. Γεωργία Βασιλείου
·                                                              Η Κ. Χριστίνα Καρκαλάκη
·                                                              Η κ. Ευτυχία Γκιγκίνη
·                                                              Ο κ. Θωμάς Παπαβραμίδης
·                                                              Η κα. Ναταλία ΤαρουδάκηΔεν υπάρχουν σχόλια: