Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.Σας κάνουμε γνωστό ότι αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.
Κατόπιν αυτού, και προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την υποβολή των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ,  θα πρέπει όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, των οποίων ακίνητα περιλαμβάνονται στους Δασικούς Χάρτες, να επισκέπτονται την ειδική διαδικτυακή εφαρμογή https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών προκειμένου  να πληροφορούνται εάν η έκταση που τους ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα.

Για οποιοδήποτε θέμα, σχετικά με την ανάρτηση ή την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ), τα οποία  για την Περιφέρειά μας είναι οι αρμόδιες Δ/νσεις Δασών.
Ø      Π.Ε. Δράμας    10-2-2017
Ø      Π.Ε. Καβάλας   30-1-2017
Ø      Π.Ε. Ροδόπης     6-2-2017
Ø      Π.Ε. Έβρου      30-1-2017
Ø      Π.Ε. Ξάνθης               20-2-2017
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά στον ιστότοπο της ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.) σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx.
Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά τον χαρακτήρα ή τη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
Όσον αφορά τις αγροτικές εκτάσεις και σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 36 του Ν. 4061/2012 που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν.4280/2014, «Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του Ν. 647/ 1977 (Α΄ 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους».
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx

Από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: