Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Σάββατο,18/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό
          πρωΐ                    Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου               
                                       περί ὥραν 9:30 π.μ. θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὑπέρ
                                       ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πεσόντων Ἀστυνομικῶν κατά τήν
                                       ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος, καί ἐν συνεχείᾳ θά προστῇ τοῦ
                                       Τρισαγίου πού θά τελεσθῇ εἰς τό ἔμπροσθεν τοῦ Ἀστυνομικοῦ
                                       Μεγάρου Κομοτηνῆς μνημεῖον τῶν πεσόντων Ἀστυνομικῶν.·        Σάββατο,18/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἀναπέμψῃ ἐπιμνημόσυνον
          10:30 π.μ.            δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ Πίστεως καί
                                       Πατρίδος πεσόντων ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῦ Ἔθνους ἡμῶν πού θά
                                       τελεσθῇ εἰς τό Στρατιωτικόν Κοιμητήριον Κομοτηνῆς.


·        Κυριακή,19/02/2017: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό
          πρωΐ                   Ἁγίου Γεωργίου Ἀσκητῶν.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: