Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

Να μη χαθούν τα κίνητρα για τα σχολεία των ΣαπώνΑρκετή συζήτηση γίνεται τελευταία σχετικά με το ενδεχόμενο αναμοριοδότησης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Ροδόπης.
Το θέμα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην περιοχή μας διότι το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σαπών έχουν ειδική, αυξημένη μοριοδότηση, ως διαπολιτισμικά σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως το έτος 1995 που τα σχολεία αυτά δεν ήταν διαπολιτισμικά και δεν είχαν επιπλέον μοριοδότηση, παρουσίαζαν πολλές ελλείψεις εκπαιδευτικών.
Μετά την ειδική αυτή μοριοδότηση εξαλείφθηκε το φαινόμενο των ελλείψεων και μάλιστα λόγω της τριετούς υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά υπάρχει καλύτερη εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ιδιαιτερότητές τους και κατ’ επέκταση πολύ καλύτερη απόδοση από την πλευρά τους.
Ας το προσέξουν λοιπόν οι ιθύνοντες να μη γίνει κανένα λάθος και ανατραπούν αυτά τα δεδομένα γιατί τότε τα σχολεία της πόλης θα υποστούν σοβαρό πλήγμα που δεν θα αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά θα έχει πολλαπλές συνέπειες και στους ίδιους τους μαθητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: