Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2017, ανήλθε σε 928.962 άτομα. Από αυτά 500.401 (ποσοστό 53,87%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 428.561 (ποσοστό 46,13%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 356.103 (ποσοστό 38,33%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 572.859  (ποσοστό 61,67%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιανουάριο 2017,  ανήλθε σε 161.027 άτομα. Από αυτά 32.028 (ποσοστό 19,89%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 128.999 (ποσοστό 80,11%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  64.288  (ποσοστό 39,92%) και οι γυναίκες σε 96.739  (ποσοστό 60,08%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Ιανουάριο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 157.015 άτομα, από τα οποία οι 79.624 (ποσοστό 50,71%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 77.391 (ποσοστό 49,29%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 69.271 (ποσοστό 44,12%)  και οι γυναίκες σε 87.744  (ποσοστό 55,88%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 60.981 (ποσοστό 38,84%) είναι κοινοί, 2.444 (ποσοστό 1,56%) είναι οικοδόμοι, 77.391 (ποσοστό 49,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 15.499 (ποσοστό 9,87%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 668 (ποσοστό 0,43%) είναι εκπαιδευτικοί, και 32 (ποσοστό 0,02%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2016
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
910.468
928.962
18.494
2,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
162.184
161.027
-1.157
-0,71%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
184.662
157.015
-27.647
-14,97%
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
356.103
38,33%
64.288
39,92%
69.271
44,12%
Γυναίκες
572.859
61,67%
96.739
60,08%
87.744
55,88%
Σύνολο

928.962
100,00%
161.027
100,00%
157.015
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.157
0,66%
1.286
0,80%
276
0,18%
20-24  ετών
63.347
6,82%
8.773
5,45%
9.349
5,95%
25-29 ετών
113.497
12,22%
16.266
10,10%
21.035
13,40%
30-44  ετών
374.143
40,28%
63.076
39,17%
73.305
46,69%
45-54 ετών
216.486
23,30%
39.861
24,75%
37.092
23,62%
55-64 ετών
138.970
14,96%
27.187
16,88%
15.112
9,62%
65 ετών και άνω
16.362
1,76%
4.578
2,84%
846
0,54%
Σύνολο

928.962
100,00%
161.027
100,00%
157.015
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

38.853
4,18%
12.355
7,67%
5.030
3,20%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
281.580
30,31%
67.645
42,01%
54.695
34,83%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
444.525
47,85%
66.529
41,32%
77.143
49,13%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
164.004
17,65%
14.498
9,00%
20.147
12,83%
Σύνολο

928.962
100,00%
161.027
100,00%
157.015
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

851.150
91,62%
123.519
76,71%
124.926
79,56%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
16.180
1,74%
9.979
6,20%
9.635
6,14%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
61.632
6,63%
27.529
17,10%
22.454
14,30%
Σύνολο

928.962
100,00%
161.027
100,00%
157.015
100,00%
[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: