Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας προς τον Ιλχάν Αχμέτ για τον μπασμάΕπιστέγασμα της πολύμηνης μάχης για τον καπνό της Θράκης
Επιστέγασμα της πολύμηνης μάχης για τον καπνό της Θράκης που έδωσε ο Ιλχάν Αχμέτ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ήταν η προσωπική επιστολή που του απέστειλε λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το 2016, ο ευρωπαίος επίτροπος γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, Φίλ Χόγκαν.
«Σας ευχαριστώ για την πρόσφατη επιστολή σας σχετική με τις ανησυχίες και τα προβλήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, και ειδικότερα σχετικά με την καλλιέργεια καπνού».

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι εκτάσεις για την καλλιέργεια του καπνού, όπως επίσης και εκτάσεις όπου καλλιεργούνται και άλλα είδη προϊόντων, μπορούν να επωφεληθούν από οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος της ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς και από τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης», αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Ιρλανδός στην καταγωγή, επίτροπος γεωργίας.
«Τα κράτη μέλη μπορούν, μέσω των προγραμμάτων τους για την Αγροτική Ανάπτυξη, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να παρέχουν υποστήριξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία, για τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της κλιματικής δράσης και για την επίτευξη μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας τη δημιουργικότητα και τη διατήρηση της απασχόλησης».
«Με βάση την τρέχουσα έκδοση των Ελληνικών Αγροτικών Προγραμμάτων 2014 – 2020, η στήριξη μπορεί να χορηγείται για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη μεταποίηση, την εμπορία ή / και την ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του καπνού», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Χόγκαν στην επιστολή του.
Καμία απάντηση ακόμα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Η μάχη που δόθηκε όλο τον προηγούμενο χρόνο για τον καπνό της Θράκης ήταν μεγάλη και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει απαντηθεί ακόμη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, η ερώτηση που αφορά την ενίσχυση των καπνοκαλλιεργητών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που κατατέθηκε στην Βουλή με την διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.  
Δέσμευση του βουλευτή Ροδόπης και πολιτική παρακαταθήκη για την περιοχή του, είναι ότι η διατήρηση της καπνοκαλλιέργειας και η ενίσχυση των καπνοκαλλιεργητών, δεν θα περιορίζεται στα πλαίσια ενός τυπικού βοηθήματος προς τους αγρότες, αλλά αποτελεί μέγιστη πολιτική προτεραιότητα με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και κοινωνικές προεκτάσεις για τον τόπο μας.         
   
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: