Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 83η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΟι εργασίες της 83ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών
Πανεπιστημίων ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη.
Στις εργασίες της Συνόδου έλαβε μέρος ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας
του Υπουργείου Παιδείας, κ. Κώστας Φωτάκης, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά την προοπτική για

την στήριξη της έρευνας σε συνθήκες κρίσης και ο οποίος, από κοινού με τον Υπουργό
Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση του επιτακτικού
προβλήματος λειτουργίας των ΕΛΚΕ.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γιάννης
Παντής, μετέφερε τις θέσεις του Υπουργείου για σειρά θεμάτων που αφορούν την Ανώτατη
Εκπαίδευση.
Εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην έναρξη των εργασιών της
Συνόδου, έκανε παρέμβαση η Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και Υπεύθυνη
Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως. Παρεμβάσεις επίσης έκαναν
εκπρόσωπος της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., καθώς και εκπρόσωποι των Συλλόγων Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και
του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων.
Η Σύνοδος, στις τριήμερες εργασίες της, επεξεργάστηκε θέσεις και κατέληξε σε σημαντικές
αποφάσεις, τόσο σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις του Υπουργού Παιδείας για τα
πανεπιστήμια όσο και για τα μεγάλα σημερινά ζητήματα της Παιδείας στη χώρα μας,
περίληψη των οποίων επισυνάπτεται. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν θέματα όπως :
 Η ελλιπής χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων– Ανάπτυξη εσόδων
 Η φοιτητική μέριμνα
 Η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΚΕ)
 Οι μεταπτυχιακές σπουδές
 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης
 Το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων
 Τα Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Ο Ενιαίος Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στη βάση των παραπάνω αποφάσεών της, η Σύνοδος δηλώνει την ετοιμότητα και
αποφασιστικότητά της να συμμετάσχει σε έναν οργανωμένο διάλογο με την Πολιτεία προς
όφελος των φοιτητών, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: