Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Εγκρίθηκαν εντάξεις έργων σε δύο Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας ΑΜ-ΘΕντάξεις νέων έργων εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) των Δήμων Δράμας και Ορεστιάδας, που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013».

Ως προς το αστικό κέντρο της Δράμας εντάχθηκαν τα ακόλουθα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 199.901 ευρώ:

           Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του, προϋπολογισμού 59.901 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Δράμας.
           Εργαστήρια για τη διαμόρφωση της Αρχιτεκτονικής Δομής της περιοχής παρέμβασης της Δράμας με επίκεντρο την Πράσινη Ανάπτυξη, προϋπολογισμού 40.000 ευρώ, με δικαιούχο το ΤΕΙ Καβάλας.
           Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Δράμας.

Σε ότι αφορά το αστικό κέντρο της Ορεστιάδας εντάχθηκαν τα ακόλουθα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ:
           Δημοσιότητα Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας.
           Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Προαγωγή Δημόσιας Υγείας στο Δήμο Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας.

Μέσω των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ (Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας), επιδιώκεται μέσω στοχευμένων – συμπληρωματικών μεταξύ τους παρεμβάσεων, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: