Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δ. Ρίζου για την Χορήγηση προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την κ. Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας
σε συνταξιούχους γήρατος»

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Α.N. 1846/51, Ν.4496/66,N.1140/81), οι απόλυτα ανάπηροι συνταξιούχοι γήρατος, σε αντίθεση με τους συνταξιούχους αναπηρίας ή θανάτου,  ακόμη και εάν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις από πλευράς κατάστασης υγείας, δεν δικαιούνται προσαύξησης της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας. Με άλλα λόγια, το κριτήριο για τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής είναι κατά το νόμο, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, η αιτία συνταξιοδότησης και όχι η κατάσταση της υγείας τους (απόλυτη αναπηρία), γεγονός νομικά και κοινωνικά απρόσφορο, καθώς οδηγεί στο παράλογο αποτέλεσμα ασφαλισμένοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση υγείας να έχουν διαφορετική μεταχείριση.

Είναι πρόδηλο ότι κάθε συνταξιούχος σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, ανεξαρτήτως του εάν λαμβάνει σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, χρήζει του ίδιου επιπέδου βοήθειας για την ανακούφιση της υγείας του και μάλιστα ανεξαρτήτως του πότε βρέθηκε στην κατάσταση αυτή, δηλαδή πριν ή μετά τη συνταξιοδότησή του. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προβλέφθηκε και θεσμοθετήθηκε η προσαύξηση αυτή, υπό την έννοια ότι οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας χρήζουν συνεχούς βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, δαπάνη η οποία μπορεί να καλυφθεί με την εν λόγω προσαύξηση.
Με το ζήτημα έχει ασχοληθεί επανειλημμένως και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος τονίζει την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας και την αντίθεση των ρυθμίσεων στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και προτείνει σε σχετικό πόρισμά του την επέκταση μέσω νομοθετικής παρέμβασης της προσαύξησης απόλυτης αναπηρίας και στους συνταξιούχους γήρατος, δεδομένου ότι και αυτοί αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα με τους συνταξιούχους αναπηρίας ή θανάτου, που σήμερα το λαμβάνουν.
Δεδομένου ότι η οικονομική κρίση επιτείνει τα προβλήματα επιβίωσης όλων των πολιτών, αλλά ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και μια τέτοια ομάδα αποτελούν εξ’ ορισμού οι απόλυτα ανάπηροι συνταξιούχοι γήρατος,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
- Προτίθεται  να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να αρθεί η παραπάνω ανισότητα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: