Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα 5-12-2016

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ενισχύσεις για τους καπνοκαλλιεργητές της Θράκης-ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Κύριε υπουργέ,

Αν και η συγκεκριμένη ερώτηση κατατέθηκε αρχικά στις 2 Σεπτεμβρίου 2016  με αριθμό πρωτοκόλλου 7888/2-9-2016 και παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε εκ νέου διατύπωση αιτήματος απάντησης, κατά την επίσκεψή μου στο γραφείο σας στο ΥΠΑΑΤ, αυτή ουδέποτε απαντήθηκε, έξω και πέρα από κάθε θεσμική πρακτική κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Συνεπώς, επανέρχομαι σήμερα, ως οφείλω να πράξω ηθικά έναντι των χιλιάδων καπνοπαραγωγών της Θράκης και επανακαταθέτω τη ερώτησή μου.         
Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικά στο νομό Ροδόπης, περισσότερες από 7.000 οικογένειες και συνολικά 30.000 πολίτες, ζούνε αποκλειστικά από την μονοκαλλιέργεια της ποικιλίας του μπασμά, η εξαφάνιση της οποίας θα είχε βαρύτατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή.
Μετά από ερώτηση που κατέθεσε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής από «Το Ποτάμι», Μιλτιάδης Κύρκος, για το θέμα των ενισχύσεων στον καπνό σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στην απάντηση του που σας κοινοποιούμε και επίσημα, ο επίτροπος Γεωργίας κ. Hogan, αναφέρει ότι:
«Το σύστημα των ποσοστώσεων παραγωγής για τον καπνό καταργήθηκε το 2004 και οι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις της Ε.Ε. χορηγούνται χωρίς καμία σύνδεση με συγκεκριμένο είδος ή όγκο παραγωγής. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε., οι εκτάσεις που προορίζονται για οποιοδήποτε είδος παραγωγής μπορεί να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, υπό τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων» (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού). Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο 1V- άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού.
Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη, επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».
Η πρόταση που έγινε στην προηγούμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, έδινε την δυνατότητα στις χώρες-μέλη να προσδιορίσουν τις ενισχύσεις που θέλουν αγρονομικά και οικονομικά. Και μάλιστα στην πρόταση είχε μπει και μία ιδέα για ένα 5% του συνολικού προϋπολογισμού που θα μπορούσε να δώσει η χώρα-μέλος σε εκείνες τις περιοχές που έκρινε ότι έχουν χάσει όταν έγινε ή ανισοκατανομή. Ή Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ευρύτερες περιοχές με κριτήρια που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα θα πρέπει λοιπόν ενόψει της νέας χρονιάς να στείλει τα στοιχεία από την εφαρμογή του πρώτου χρόνου της μεταρρύθμισης. Θα υπάρχει κάποιο υπόλοιπο αναδιανομής. Είναι ή μεγάλη ευκαιρία δύο -τρεις ελληνικές περιφέρειες μεταξύ των οποίων ξεκάθαρα είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και τα νησιά, με βάση οικονομικά κριτήρια να πάρουν αυτό το πλεόνασμα στην αναδιανομή, ειδικά για την Θράκη για την ενίσχυση του καπνού.
Μετά τα παραπάνω,
Με δεδομένο ότι οι περιοχές της καπνοκαλλιέργειας στην Θράκη ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα φυσικά μειονεκτήματα,
Α) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε την δυνατότητα που σας παρέχουν οι κοινοτικοί κανονισμοί προκειμένου να χορηγήσετε πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοκαλλιεργητές που καλλιεργούν την ποικιλία μπασμά στην Θράκη;
Β) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε την δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και ειδικότερα στην Θράκη που αποδεδειγμένα ανήκει σε αυτή την κατηγορία;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης

Δεν υπάρχουν σχόλια: