Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016

Συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ροδόπης
Στα πλαίσια ανάληψης των καθηκόντων της νέας Αντιπεριφέρειας Ροδόπης, προβήκαμε σε συνεργασία με την αρμόδια για τη συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, σε καταγραφή και επί τόπου επιθεώρηση των έργων Βελτίωσης του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Η Τεχνική Υπηρεσία στα πλαίσια επιδίωξης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και λειτουργώντας αποκλειστικά με ίδια μέσα της Αντιπεριφέρειας προέβη στις παρακάτω παρεμβάσεις :

           Επούλωση δημιουργηθέντων λάκκων με ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε όλο το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο .
           Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας μας.
           Αποχιονισμός κυρίως στους δρόμους Δαρμένη – Ραγάδα – Εσοχή και Ν. Σάντα – Κέχρος – Χλόη .
           Άμεσες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων προς αποκατάσταση της κυκλοφορίας και άρση επικινδυνότητας , στις περιοχές Ιάσμου, Κοπτερού καθώς και στο δίκτυο προς Καλλυντήριο.
           Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λίσου στην περιοχή Ιμέρου , με χρήση πέτρας και τσιμέντου, τον μήνα Αύγουστο.
           Αποκατάσταση των αναχωμάτων στον ποταμό Κομψάτο στην περιοχή Σάλπης και υπερύψωση του αναχώματος στο Λοφάριο ,
           Διάνοιξη και διευθέτηση σε ορισμένα σημεία της κοίτης του ποταμού Λίσου στην περιοχή Δειλινών,

Προτεραιότητα στην δράση της Τεχνικής Υπηρεσίας αποτελεί η διατήρηση της προσβασιμότητας σε κάθε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και η καθημερινή προσπελασιμότητα ακόμη και των πιο απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης
Νικόλαος Τσαλικίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: