Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΣΑΠΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΑΓΑΝΗ
Ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔιΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.), την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΑΜΘ και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. οργανώνει ένα νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή με δίκτυο κάδων με το κίτρινο καπάκι. Ο Δήμος Μαρώνειας – Σαπών συμμετέχει από το 2016 στην ανακύκλωση συσκευασιών με τον μπλε κάδο και επίσης στη χωριστή συλλογή γυαλιού με τους κώδωνες γυαλιού.

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η χωριστή συλλογή σε επιμέρους ρεύματα θα πρέπει να καθιερωθεί τουλάχιστον για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί. Το νέο πρόγραμμα χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή στοχεύει στην ενίσχυση της ανακύκλωσης χάρτινων συσκευασιών, χαρτονιού και χαρτιού και στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης.
Οι νέοι κάδοι συλλογής χάρτινων συσκευασιών φέρουν κίτρινο καπάκι και ειδικό διακριτικό αυτοκόλλητο που κάνει γνωστό στον πολίτη ότι ο κάδος δέχεται μόνο χάρτινες συσκευασίες. Οι κάδοι με το κίτρινο καπάκι θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος στο Δήμο Μαρώνειας – Σαπών όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, κ.λπ., όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών. Σε πρώτη φάση προγραμματίζεται να αναπτυχθούν περίπου είκοσι κάδοι με κίτρινο καπάκι. Οι χάρτινες συσκευασίες που θα συλλέγονται θα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κομοτηνής προς διαλογή από ξένες ύλες, συμπίεση του χαρτιού/χαρτονιού σε δέματα και ακόλουθη αξιοποίηση των δεματοποιημένων υλικών σε βιομηχανίες ανακύκλωσης χαρτιού.
Η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού αποτελεί σημαντικό βήμα ώστε σταδιακά να αρχίσει η διαλογή στην πηγή και για άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών, συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που υποχρεούται να πετύχει η χώρα.
Στα πλαίσια του προγράμματος χωριστής συλλογής για το ρεύμα του χαρτιού/χαρτονιού, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και φορέων με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΑΜΘ, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: