Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2016, ανήλθε σε 913.044 άτομα. Από αυτά 485.787 (ποσοστό 53,21%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 427.257 (ποσοστό 46,79%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 343.762 (ποσοστό 37,65%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 569.282  (ποσοστό 62,35%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2016,  ανήλθε σε 153.372 άτομα. Από αυτά 30.404 (ποσοστό 19,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 122.968 (ποσοστό 80,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  60.588  (ποσοστό 39,50%) και οι γυναίκες σε 92.784  (ποσοστό 60,50%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Νοέμβριο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 118.361 άτομα, από τα οποία οι 87.041 (ποσοστό 73,54%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 52.046 (ποσοστό 43,97%)  και οι γυναίκες σε 66.315  (ποσοστό 56,03%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 76.060 (ποσοστό 64,26%) είναι κοινοί, 2.292 (ποσοστό 1,94%) είναι οικοδόμοι, 31.320 (ποσοστό 26,46%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 6.216 (ποσοστό 5,25%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.420 (ποσοστό 2,04%) είναι εκπαιδευτικοί, και 53 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.             
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2016ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2016
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
884.331
913.044
28.713
3,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
104.055
153.372
49.317
47,40%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
99.426
118.361
18.935
19,04%
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
343.762
37,65%
60.588
39,50%
52.046
43,97%
Γυναίκες
569.282
62,35%
92.784
60,50%
66.315
56,03%
Σύνολο

913.044
100,00%
153.372
100,00%
118.361
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
6.468
0,71%
1.210
0,79%
158
0,13%
20-24  ετών
64.641
7,08%
8.125
5,30%
6.349
5,36%
25-29 ετών
114.603
12,55%
15.760
10,28%
16.217
13,70%
30-44  ετών
368.342
40,34%
60.640
39,54%
57.719
48,77%
45-54 ετών
209.921
22,99%
37.971
24,76%
26.590
22,47%
55-64 ετών
133.638
14,64%
25.374
16,54%
10.727
9,06%
65 ετών και άνω
15.431
1,69%
4.292
2,80%
601
0,51%
Σύνολο

913.044
100,00%
153.372
100,00%
118.361
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

36.742
4,02%
11.299
7,37%
3.604
3,04%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
273.035
29,90%
63.748
41,56%
35.176
29,72%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
436.566
47,81%
63.716
41,54%
57.581
48,65%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
166.701
18,26%
14.609
9,53%
22.000
18,59%
Σύνολο

913.044
100,00%
153.372
100,00%
118.361
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

840.011
92,00%
118.308
77,14%
100.752
85,12%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
15.156
1,66%
9.777
6,37%
5.376
4,54%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
57.877
6,34%
25.287
16,49%
12.233
10,34%
Σύνολο

913.044
100,00%
153.372
100,00%
118.361
100,00%[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: