Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Ερώτηση του Α. Ιλχάν για την Καθυστέρηση γνωστοποίησης των δικαιουμένων μετεγγραφή επιτυχόντων φοιτητών-μελών της Μειονότητας της Θράκης στα ελληνικά πανεπιστήμιαΠρος: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Καθυστέρηση γνωστοποίησης των δικαιουμένων μετεγγραφή επιτυχόντων φοιτητών-μελών της Μειονότητας της Θράκης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εξομοίωση κριτηρίων με τις λοιπές κατηγορίες δικαιουμένων μετεγγραφών


Με το νόμο 2341/1995 και των μετέπειτα υπουργικών αποφάσεων, καθιερώθηκε το μέτρο (θετικής διάκρισης) της ποσόστωσης για την πρόσβαση των νέων της Μειονότητας της Θράκης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτό, η εισαγωγή των μαθητών της Μειονότητας στα ΑΕΙ και ΤΕΙ γίνεται πλέον με ξεχωριστή διαδικασία επιλογής σε αριθμό που αντιστοιχεί στο 0,5% του εκάστοτε γενικού αριθμού εισακτέων.
Η απόφαση αυτή είναι απολύτως συμβατή με το Ελληνικό Σύνταγμα και τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και αποτελεί μια από τις αυτονόητες και αποτελεσματικές επιλογές, ώστε οι νέοι Έλληνες πολίτες- μέλη της Μειονότητας της Θράκης, να έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. 
 Ο νόμος αποτελεί απόδειξη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ουσιαστικής υποστήριξης της Μειονότητας στην Θράκη, προκειμένου να μετάσχει η ίδια ισότιμα στην κοινωνία και στη χώρα, μέσα στην οποία ζει και εργάζεται.
Με απόφαση της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, προβλεπόταν μεταξύ άλλων ότι «Οι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων», δεν είχαν δικαίωμα μετεγγραφής.
Μετά από κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις και παρά την αρχική της άρνηση, η κυβέρνηση επιχείρησε να διορθώσει αυτή την αδικία με τροπολογία που είχε περιληφθεί στο άρθρο 59 του νόμου 4415/16 και είχε φέρει ο πρώην υπουργός Παιδείας στην Βουλή στις 30-8-2016 και η οποία προέβλεπε ότι « στην παρ. 8 του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015( Α’ 76) προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής: δ) οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές και οι έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ αριθμ Φ 151/20049/Β6 (ΦΕΚ Β΄ 272/1-3-2007) απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού της ανωτέρω κατηγορίας».
Η νέα προφανής αδικία της συγκεκριμένης τροπολογίας που έδινε την δυνατότητα μετεγγραφών σε ποσοστό μόλις 1%  για τους φοιτητές της ειδικής κατηγορίας των προερχομένων  μεταξύ άλλων και από την Μειονότητα της Θράκης, επιχειρήθηκε εκ νέου να θεραπευτεί με νέα, ψηφισμένη πλέον, τροπολογία η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 του νόμου 4429/16 «Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», όπου αναφέρεται ότι  «στο τέλος της περ. δ) της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄76), μετά την λέξη «ανωτέρω» και πριν την λέξη «κατηγορίας» προστίθεται η λέξη «πρώτης» και προστίθενται λέξεις ως εξής: «και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας».   
Σχετικά με την διάταξη αυτή η πρώην Αν υπουργός Παιδείας, είχε πει στην Βουλή: «  με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται σε 10% το ποσοστό των δικαιούμενων μετεγγραφής Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης».
Συνεπώς, μετά από παλινωδίες δύο ετών, φθάσαμε στο σημείο να κατοχυρώνεται δικαίωμα μετεγγραφών για τους φοιτητές της Μειονότητας της Θράκης σε ποσοστό 10% αλλά όχι 15% όπως ισχύει γενικά στο νόμο.
Παρόλα αυτά, παρατηρείται καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υπό μετεγγραφή φοιτητών της Μειονότητας, με αποτέλεσμα α) να χάνεται πολύτιμος χρόνος σπουδών γι’ αυτούς και ενώ το πρώτο εξάμηνο βρίσκεται ήδη στο μέσον του, β) να υπάρχει οικονομική αιμορραγία σε κατά τεκμήριο φτωχές οικογένειες αυτής της κατηγορίας, γ) να υπάρχει κίνδυνος απώλειας της εξεταστικής περιόδου καθώς αυτή την στιγμή οι υπό μετεγγραφή φοιτητές ούτε στο πανεπιστήμιο που βρίσκονται σήμερα επί της ουσίας φοιτούν ούτε στο νέο βρίσκονται, όταν τρέχουν οι προθεσμίες για δηλώσεις μαθημάτων, συγγραμμάτων, δηλώσεις εξάμηνου κ.λ.π, ενόψει της εξεταστικής του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
Μετά τα παραπάνω, ερωτάσθε:
Α) Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των δικαιουμένων μετεγγραφής φοιτητών της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης»;
Β) Θα ληφθεί πρόνοια από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υποδοχής των υπό μετεγγραφή φοιτητών, να μην χαθούν όλες οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και να μην υπάρξει κίνδυνος απώλειας  του εξαμήνου και της εξεταστικής περιόδου για τους φοιτητές αυτής της κατηγορίας;
Γ)  Προτίθεστε να εξομοιώσετε το δικαίωμα μετεγγραφών της εν λόγω κατηγορίας με την γενική πρόβλεψη του 15% που ισχύει στο νόμο για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιουμένων μετεγγραφών στα ελληνικά πανεπιστήμια;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιλχάν Αχμέτ, Ροδόπης Το Ποτάμι

Δεν υπάρχουν σχόλια: