Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Να δρομολογηθεί η κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών στις ΣάπεςΥπογράφηκε στις 31 Αυγούστου η σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΟΑ 12 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α Ν. ΕΒΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.385.998 ευρώ, μεταξύ της 732 ∆ιεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων και ιδιωτικής εταιρείας με έδρα την Κατερίνη, η οποία πρόσφερε τεκμαρτή έκπτωση 54,61 % επί του προϋπολογισμού του έργου. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε420ημερολογιακές ημέρες. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΥΕΘΑ.

Στη δεύτερη πόλη του νομού Έβρου την Ορεστιάδα όπου λειτουργεί η ΔΟΥ, το ΙΚΑ, ο ΟΤΕ, υπάρχει Πρωτοδικείο, δεν κινδυνεύει το υποθηκοφυλακείο και έχουν εγκατασταθεί εκεί εκατοντάδες φοιτητές κατασκευάζονται άλλες 12 στρατιωτικές κατοικίες (και καλώς βέβαια), για την κάλυψη αναγκών των στελεχών του στρατού.
Στη δεύτερη πόλη της Ροδόπης, τις Σάπες, όπου έχουν κλείσει οι περισσότερες υπηρεσίες  και κινδυνεύουν οι υπόλοιπες και δεν διαμένουν εδώ σπουδαστές τι γίνεται με τις στρατιωτικές κατοικίες;
Ένα έργο που θα φιλοξενήσει πολλές οικογένειες δίνοντας εκτός των άλλων ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου γιατί έχει εγκαταλειφτεί.
Γιατί έχει παραπεμφθεί στις καλένδες μετά το έτος 2002;
Μήπως δεν το έχει ανάγκη αυτός ο τόπος;

Δεν υπάρχουν σχόλια: