Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ1.         Σας γνωρίζουμε  ότι  την Τρίτη και την Τετάρτη 03 και 04 Οκτ 16 και από ώρες 08:00 έως 23:00, θα εκτελεστεί βολή όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο πεδίο βολής «ΜΑΧΑΙΡΑ».

            2.         Επικίνδυνη περιοχή περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών:

ΣΥΜΒΟΛΑ – ΔΥΜΗ – ΑΓΙΑΣΜΑ – ΘΑΜΝΑ – ΡΙΖΩΜΑ – ΑΣΩΜΑΤΟΙ – ΧΑ-ΜΗΛΟ – ΟΡΦΑΝΟ – ΜΙΣΧΟΣ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΡΟ-ΝΤΗΣ - ΕΡΕΙΠΙΑ ΦΩΛΙΑΣ.

            3.         Στις περιοχές αυτές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ανθρώπων, οχημά-των και ζώων, κατά τις παραπάνω ώρες για την αποφυγή ατυχημάτων.

            4.         Μετά το πέρας των βολών, οποιοδήποτε βλήμα βρεθεί από πολίτη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το αγγίξει γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος  και παρα-καλείται να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Στρατιωτική, Αστυνομική ή Πολιτική    Αρχή.


Από την Στρατιωτική Υπηρεσία

Δεν υπάρχουν σχόλια: