Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD-LEADER ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.ΤΑ. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) ενεργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Προγράμματος
CLLD -LEADER, προκειμένου να σχεδιάσει το τοπικό πρόγραμμα CLLD -LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης σύμφωνα με τις
ανάγκες για ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης (εκτός των δύο πόλεων Κομοτηνής και Ξάνθης) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους εν δυνάμει μελλοντικούς επενδυτές να υποβάλλουν τις ιδέες τους για επενδύσεις στις ως άνω περιοχές, συμπληρώνοντας για το
σκοπό αυτό τεχνικό δελτίο και υποβάλλοντάς το στην το αργότερο έως τη Δευτέρα 29-08-2016.
Σημειώνουμε, ότι τα υποβαλλόμενα από τους ενδιαφερόμενους τεχνικά δελτία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποτελούν απλώς και μόνο πρόθεση
για μελλοντικές επενδύσεις στις ως άνω περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το ενδιαφέρον και να διαμορφωθούν οι δράσεις του τοπικού
προγράμματος, και δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση τους ενδιαφερόμενους που θα τα υποβάλλουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: