Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Τρίτη, 09/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           10:30 π.μ.      ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν
                                  Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ Καταστήματος
                                  Κρατήσεως (Φυλακῶν) Κομοτηνῆς.


·        Τρίτη, 09/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           6:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ
                                   Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου
                                   Γεωργίου Κιζαρίου.

·        Τρίτη, 09/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:30 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ
                                   Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
                                   τῆς Θεοτόκου Ἰασίου.

·        Τετάρτη, 10/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           12:30 π.μ.          ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν
                                       Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ
                                       Νοσοκομείου Κομοτηνῆς.

·        Τετάρτη, 10/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                                   Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
                                   τῆς Θεοτόκου Καλλιθέας.

·        Πέμπτη, 11/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           12:00 π.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικος Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν
                                    Θεοτόκον στή Μονάδα Φροντίδος Ἠλικιωμένων (Γηροκομεῖον)
                                    Κομοτηνῆς.
·        Πέμπτη, 11/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ
                                   Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον
                                   Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κασσιτερῶν.

·        Παρασκευή, 12/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.        ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ
                                   Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως
                                   τῆς Θεοτόκου Ροδίτου.

·        Σάββατο, 13/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στό ἱερόν   
           πρωΐ                    Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιοὺ Προσκυνητῶν.

·        Σάββατο, 13/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας
                                         Θεοτόκου στόν  Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς
                                         Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·        Κυριακή, 14/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν Ἱερό Ναό   
           πρωΐ                    Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φαναρίου.

·        Κυριακή, 14/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί θά προστῇ τῆς μετά τούτου
                                        Λιτανεύσεως στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
                                        Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς.

·        Δευτέρα, 15/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ στόν πανηγυ-   
           πρωΐ                   ρίζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
                                        Κομοτηνῆς.

·        Δευτέρα, 15/08/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά Χοροστατήσῃ κατά τήν   
           7:00 μ.μ.              ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ καί θά προστῇ τῆς μετά τούτου
                                        Λιτανεύσεως στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς
                                        Θεοτόκου Μαρωνείας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: