Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016

Χρήματα μέσω ΔΕΗ στους κατοίκους της Ν. Σάντας, του Κέχρου, της Πλαγιάς και της ΟργάνηςΕν αναμονή για την χρηματοδότηση των δήμων
Μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης θα αρχίσει από τους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ να αφαιρούνται σταδιακά τα ποσά που δικαιούνται τα νοικοκυριά οικισμών εντός των ορίων των οποίων βρίσκονται εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ αιολικά πάρκα).
Στην περιοχή μας το θέμα αφορά τα νοικοκυριά της Νέας Σάντας στα οποία συνολικά οφείλον
ται  περίπου 250.000 ευρώ τα οποία μέσω των  λογαριασμών της ΔΕΗ θα αποδίδονται τμηματικά στους κατοίκους του χωριού, καθώς και τους οικισμούς Κέχρου, Πλαγιάς και Οργάνης, κάτι που αποτελεί μία σημαντική ελάφρυνση σε τέτοιες δύσκολες εποχές για την οικονομία των νοικοκυριών.
Παράλληλα όμως από το ίδιο πρόγραμμα ανταποδοτικών και ο δήμος Μαρωνείας Σαπών έχει να λαμβάνει πάνω από 300.000 ευρώ για τα έτη 2010-2014.
Ένα σημαντικό ποσό που θα πρέπει να διεκδικηθεί άμεσα και να αξιοποιηθεί για τις μεγάλες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο δήμος, με βασική προτεραιότητα στα προβλήματα της Τ.Κ. Νέας Σάντας και ιδιαίτερα αυτά της κτηνοτροφίας.
Παράλληλα με αυτά τα χρήματα μπορούν να στηριχθούν παρεμφερείς τομείς, όπως έργα στα σφαγεία των Σαπών, αλλά και παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στην καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.
                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: