Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Δ/ντη του σχολείου,  φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας μαθητή
4. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: