Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων Από τη Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την την αριθ. Γ3Β 695/18368/12-2-2016 Υπουργική Απόφαση «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 445 Β'24-2-2016),δίνετε παράταση ταξινόμησης και απογραφής αγροτικών μηχανημάτων με εθνική έγκριση τύπου αλλά χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία για δύο χρόνια δηλαδή μέχρι τις 31-12-2017.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η παράταση για εφοδιασμό με διατάξεις προστασίας εγκεκριμένου τύπου των ήδη κυκλοφορούντων γεωργικών ελκυστήρων μέχρι τέλους του 2020, οπότε μπορούν να γίνονται μεταβιβάσεις μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Η παράταση για τον εφοδιασμό της διάταξης προστασίας δίδεται προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για την τοποθέτηση αυτής και δε θα δοθεί περαιτέρω παράταση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια: