Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ·        Παρασκευή, 13/05/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά ὑποδεχθῇ εἰς τήν        
                       7:00 μ.μ.        πλατεῖαν Βιζυηνοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Δημαρχείου Κομοτηνῆς μετά τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, καί Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου,  τήν θαυματουργόν Ἱεράν Εἰκόναν τῆς Παναγίας Φανερωμένης ἐκ τῆς ὁμωνύμου Ἱερᾶς Μονῆς Βαθυρρύακος καί ἐν συνεχείᾳ θά σχηματισθῇ λιτανευτική πομπή διά τῶν ὁδῶν Ὀρφέως καί Βενιζέλου, ὁ ὁποία θά καταλήξῃ εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ὅπου θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ὁ ὁποῖος θά κηρύξῃ τόν Θεῖον λόγον.


·        Σάββατο, 14/05/2016:  Θά τελεσθῇ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθως ἡ
                     πρωΐ      πανηγυρική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονος, καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, καί τοῦ ποιμενάρχου ἡμῶν, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος.


·        Σάββατο, 14/05/2016:  Θά ἀναπεμφθῇ Δοξολογική καί εὐχαριστιακή δέησις παρουσίᾳ
                     10:30 π.μ.      τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, ἐνῶ ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ θά ἐκφωνηθῇ ὁ πανηγυρικός τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ ἐντιμοτάτου Δημάρχου Κομοτηνῆς κ. Γεωργίου Πετρίδη, συμφώνως δέ πρός τό προβλεπόμενον πρόγραμμα θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις εἰς τό ἡρῶον τῆς πόλεως καί μετά ταύτην παρέλασις.

·        Κυριακή, 15/05/2016: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θά τελέσῃ ἑσπερινήν Θείαν    
           8:00 μ.μ.              Λειτουργίαν στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ὑπέρ φωτισμοῦ καί ἐνισχύσεως τῶν διαγωνιζομένων μαθητῶν εἰς τάς Πανελληνίους καί προαγωγικάς ἐξετάσεις.


Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια: