Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑΣΟΥΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑΣΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους
2016 πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του διαδικτυακού
τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 23.03.2016 έως τις 04.05.2016.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2014 μέχρι 26.000 ευρώ, οι οποίοι/ες το έτος 2015:
· είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
· έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
· έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
· συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας),
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: