Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ημερίδα με θέμα: “Ερμηνευτικό Μάρκετινγκ και η συμβολή του στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης”
Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ημερίδα με θέμα: “Ερμηνευτικό Μάρκετινγκ και η συμβολή του στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER Νομού Ροδόπης”, στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος LEADER ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ (Άξονας 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER).


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.15, στην παραδοσιακή ταβέρνα «ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ», στο Κόσμιο, Κομοτηνή.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των Σύγχρονων Εργαλείων Marketing με έμφαση στην χρήση της «ερμηνείας» ως  εργαλείου του Marketing, όπως επίσης και των εφαρμογών του σε κάθε είδους προωθητική δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: