Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση συμμετοχής σε μονοήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ ΜαρώνειαςΤο ΚΠΕ Μαρώνειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Πράξη: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», διοργανώνει μονοήμερο σεμινάριο με θέμα:
«Γνωρίζοντας τα άγρια μανιτάρια της Ροδόπης»


Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 και από ώρα 8:30 έως 17:30 στο Δάσος Οργωμένου και στη Στρύμη. Θα υπάρξει κοινοποίηση στους συμμετέχοντες αναφορικά με το ακριβές πεδίο.
Το σεμινάριο έχει ως στόχο να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τον κόσμο των μανιταριών και συγκεκριμένα τον υπέργειο και υπόγειο μυκητολογικό πλούτο της Ροδόπης, μέσα από δράσεις συλλογής, κατάταξης και ταυτοποίησης των ευρημάτων.
Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 70 άτομα, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015  συμπληρώνοντας την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ φόρμα στη διεύθυνση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το ΚΠΕ Μαρώνειας καθημερινά στο 25330 22596 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.kpemaronias.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: