Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ


1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2015, ανήλθε σε 814.798 άτομα. Από αυτά 456.540 (ποσοστό 56,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 358.258 (ποσοστό 43,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 316.672 (ποσοστό 38,87%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 498.126  (ποσοστό 61,13%).


2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2015, ανήλθε σε 151.187 άτομα. Από αυτά 68.479 (ποσοστό 45,29%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 82.708 (ποσοστό 54,71%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  57.806  (ποσοστό 38,23%) και οι γυναίκες σε 93.381  (ποσοστό 61,77%).
3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2],  για τον μήνα Οκτώβριο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 112.489 άτομα, από τα οποία οι 105.946 (ποσοστό 94,18%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 48.729  (ποσοστό 43,32%)  και οι γυναίκες σε 63.760  (ποσοστό 56,68%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 90.040 (ποσοστό 80,04%) είναι κοινοί, 2.847 (ποσοστό 2,53%) είναι οικοδόμοι, 6.543 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.876 (ποσοστό 1,67%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 11.083 (ποσοστό 9,85%) είναι εκπαιδευτικοί, και 100 (ποσοστό 0,09%) είναι λοιποί.             

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2015
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2015
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
806.429
814.798
8.369
1,04%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
123.964
151.187
27.223
21,96%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
114.083
112.489
-1.594
-1,40%

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Άνδρες
316.672
38,87%
57.806
38,23%
48.729
43,32%
Γυναίκες
498.126
61,13%
93.381
61,77%
63.760
56,68%
Σύνολο

814.798
100,00%
151.187
100,00%
112.489
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
15-19  ετών
7.741
0,95%
1.177
0,78%
105
0,09%
20-24  ετών
68.411
8,40%
8.363
5,53%
4.894
4,35%
25-29 ετών
114.655
14,07%
15.909
10,52%
18.271
16,24%
30-44  ετών
327.075
40,14%
54.913
36,32%
58.625
52,12%
45-54 ετών
180.085
22,10%
37.083
24,53%
22.094
19,64%
55-64 ετών
106.851
13,11%
29.064
19,22%
8.111
7,21%
65 ετών και άνω
9.980
1,22%
4.678
3,09%
389
0,35%
Σύνολο

814.798
100,00%
151.187
100,00%
112.489
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

24.559
3,01%
8.278
5,48%
2.795
2,48%
Υποχρεωτική εκπαίδευση
(έως 3η Γυμνασίου)
250.916
30,79%
62.819
41,55%
26.999
24,00%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
389.967
47,86%
61.803
40,88%
48.173
42,82%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
149.356
18,33%
18.287
12,10%
34.522
30,69%
Σύνολο

814.798
100,00%
151.187
100,00%
112.489
100,00%


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]
Ποσοστό %
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

757.753
93,00%
129.090
85,38%
102.054
90,72%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
12.822
1,57%
5.865
3,88%
2.564
2,28%
Υπήκοοι τρίτων χωρών
44.223
5,43%
16.232
10,74%
7.871
7,00%
Σύνολο

814.798
100,00%
151.187
100,00%
112.489
100,00%
Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: