Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΥΛΑΓΑΝΗΠ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ
  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ    Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Υ  28ης  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1940
                          Σ Τ Ι Σ     Σ Α Π Ε Σ
             
Για τον εορτασμό της παραπάνω επετείου θα πραγματοποιηθούν στις  Σάπες οι παρακάτω εκδηλώσεις
Γενικός και τριήμερος σημαιοστολισμός των δημοσίων, δημοτικών καταστημάτων ,ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών από την 8η  πρωινή  ώρα  της 26ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου.
27η   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Ώρα 8:00 Σημαιοστολισμός  Σχολείων
Ώρα:10:00 Μεταφορά σημαίας από το Δημαρχείο στο Ηρώο με φροντίδα της Φιλαρμονικής  του Δήμου και τμήματος μαθητών του Γυμνασίου τους οποίους θα συνοδεύει καθηγητής φυσικής αγωγής.
Ώρα10:15 Πέρας προσελεύσεως στο Ηρώο των μαθητών  των Σχολείων της πόλης των Σαπών.
                                                                                                                                                             
Ωρα10:25 Προσέλευση στο Ηρώο όλων των Θρησκευτικών, Δικαστικών, Στρατιωτικών αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας της πόλης των Σαπών, των Αντιδημάρχων, των Περιφερειακών Συμβούλων, του Προέδρου του Δ.Σ. μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων ,των προϊσταμένων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των προϊσταμένων ΝΠΔΔ και Τραπεζών, των προϊσταμένων των ΝΠΙΔ  και το προσωπικό τους ,των αντιπροσωπειών Αναπήρων και θυμάτων πολέμου ,των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων , Ελληνίδων Οδηγών ,των Προέδρων των Συλλόγων ,Σωματείων και Οργανώσεων μετά των Διοικητικών Συμβουλίων και του Λαού.
Ώρα 10:30 Έπαρση Σημαίας. Επιμνημόσυνη δέηση και ύστερα κατάθεση στεφάνων από σπουδαστές και μαθητές Σχολών  και  Σχολείων αντίστοιχα με την παρακάτω σειρά:
1.Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ,    2.Λύκειο 3.Γυμνάσιο    4.Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας    5.Δημοτικό Σχολείο    6.Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο   7. 1ο Νηπιαγωγείο     8. 2ο Νηπιαγωγείο .
Σιγή ενός λεπτού.      Εθνικός Ύμνος.


28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Ωρα:7:30 Έπαρση σημαίας στο χώρο του Δημαρχείου .
Ωρα 10:15 Πέρας προσελεύσεως στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των  μαθητών των Σχολείων.


Ωρα10:30 Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην οποία καλούνται να παραστούν:
Όλες οι Θρησκευτικές, Δικαστικές, Στρατιωτικές αρχές, τα Σώματα Ασφαλείας της πόλης των Σαπών, οι Αντιδήμαρχοι, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, Συμβούλους Δημοτικών Κοινοτήτων, Συμβούλους Τοπικών Κοινοτήτων,  Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων ,οι προϊστάμενοι των Δημοσίων Υπηρεσιών ,οι προϊστάμενοι  ΝΠΔΔ ,των τραπεζών των ΝΠΙΔ μαζί με το προσωπικό τους ,οι αντιπροσωπείες Αναπήρων και θυμάτων πολέμου ,οι Εφεδροπολεμιστικές Οργανώσεις , Ελληνίδες Οδηγοί, οι  Πρόεδροι των Συλλόγων ,Σωματείων και Οργανώσεων μαζί με τα Διοικητικά Συμβούλια και όλος ο Λαός.
Αμέσως μετά τη δοξολογία θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον Δ/ντη του Γυμνασίου Σαπών   κ. Βασιλειάδη Μιχαήλ.
Ώρα10:50 Μετάβαση στο Ηρώο.
Έπαρση Σημαίας με συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου, του Τμήματος Ειδικών Δυνάμεων. Επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες. Κατάθεση στεφάνων με την παρακάτω σειρά:
1.Δήμος Μαρωνείας –Σαπών   2.388 ΠΑΠ   3.Τ.Ε. Σαπών    4.Ειδικές Δυνάμεις  5.Αστυνομικό Τμήμα Σαπών     6.Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης  Σαπών   7. Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαπών    8.Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου    9.Εθνική Αντίσταση   10.Έφεδροι Πολεμιστές    11.Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Σαπών.  12.Σύλλογος Ποντίων ΄΄Η Μάνα Ελλάδα΄΄   13.Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σαπών   14.Σύλλογος Ποντίων ΄΄Τα Κασσιτερά΄΄.  15.Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Σαπών ΄΄Δρω΄΄  16. Σύλλογος Ποντίων Γυναικών ΄΄Η Ειλικρίνεια΄΄  17.Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού  Ροδόπης ΄΄Οχυρό Νυμφαίας΄΄.    18.Μειονοτικός Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Σαπών.
Ενός Λεπτού Σιγή.    Εθνικός Ύμνος.
Ωρα11:15 Προσέλευση και κατάληψη θέσεων στο συνήθη τόπο παρέλασης (Πλατεία Ελευθερίας)
Παρέλαση.  Χώρος συγκέντρωσης και αφετηρίας των τμημάτων που θα παρελάσουν ορίζεται η πλατεία προ του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Σειρά : Φιλαρμονική του Δήμου, Σύλλογος Ποντίων <<Τα Κασσιτερά>>, Σύλλογος Πολιτισμού και Ανάπτυξης Σαπών <<Δρω>>, Ακαδημία Αθλητισμού <<Ελπίς Σαπών>>, μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου, μαθητές του 2ου Νηπιαγωγείου , μαθητές του Δημοτικού Σχολείου,  μαθητές του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου,  μαθητές του Γυμνασίου,  μαθητές του Λυκείου, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων.
Ωρα17:00 Υποστολή της Σημαίας.
Τελετάρχης ορίζεται ο κ. Κοτζαμπάσης Δήμος.            
                                                                      


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης Οκτωβρίου 1940 ΣΤΗΝ ΞΥΛΑΓΑΝΗ

Για την επέτειο της Ιστορικής ημέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940 το πρόγραμμα
εορτασμού έτους 2015, καθορίζεται ως ακολούθως:
 1.Γενικός Σημαιοστολισμός των Δημοτικών Καταστημάτων, των      καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ. και Τραπεζών των Ν.Π.Ι.Δ., των ιδιωτών, καθώς και όλων των οικιών, από την όγδοη πρωινή ώρα της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2015.
 2.Φωταγώγηση των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων και Τραπεζών
κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2015.
 3.Την 27η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη.
Ομιλίες και εκδηλώσεις στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης από Δασκάλους και Καθηγητές στις οποίες θα τονίζεται με ιδιαίτερη                         έμφαση η Επέτειος της Νίκης.
4.Την 28η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη.
Ώρα 07:30 Χαρμόσυνος κωδωνοκρουσία υπό του Ιερού Ναού καθώς και
Θουρίων και εμβατηρίων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις
κεντρικές οδούς της Κωμοπόλεως.
 Ώρα 08:00 Έπαρση της σημαίας
΄Ωρα 09:30 Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών                                   στην οποία θα παραστούν όλες οι Αρχές Πολιτικές και Στρατιωτικές, Σχολεία και Οργανώσεις ως και όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.
Μετά το τέλος της Δοξολογίας μετάβαση κλήρου, Αρχών, Σχολείων και
κατοίκων στο Ηρώο της Κεντρικής πλατείας όπου θα λάβουν χώρα:
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων.
Κατάθεση στεφάνων από τις παρακάτω Αρχές:
1) Δήμαρχος  Μαρώνειας-Σαπών                   
  2) Δ/της Στρατιωτικής Μονάδας                        7) Ανάπ.  & Θύματα Πολέμου  
  3) Δ/της Αεροπορίας                                          8) Λύκειο Ξυλαγανής
  4) Δ/της Αστυν.Σταθμού                                     9) Γυμνάσιο Ξυλαγανής
  5) Δ/της Λιμενικού Σταθμού                              10) Δημοτικό Σχολείο
  6) Αντιδήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών              11) Νηπιαγωγείο
εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης             12) Πολιτ. Όμιλος Ξυλαγανής

Τήρηση σιγής ενός λεπτού.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ.
Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από την μαθήτρια Γ΄Λυκείου Τασίδου Αικατερίνη
Παρέλαση από τους μαθητές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής.
Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Κωστόπουλος Κων/νος.
                                        Ο Δήμαρχος Μαρώνειας-Σαπών
                                                                   
                                                        Σταυρίδης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: