Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Σύσκεψη των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ για τα προβλήματα του κάδουΣύσκεψη των Προέδρων των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η συζήτηση και διαμόρφωση κοινών θέσεων των επιμελητηρίων για την επικείμενη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, για την φορολογική πολιτική, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς επίσης και τη βιωσιμότητα των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης προγραμμάτων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο κ.Νικόλαος Αγγελίδης-Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ.Αργύρης Αργυρόπουλος-Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ.Στέφανος Γεωργιάδης-Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο κ.Στυλιανός Μωραίτης-Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, ο κ.Χριστόδουλος Τοψίδης-Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου και ο κ.Μάρκος Δέμπας- Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.
Στη σύσκεψη, μετά την σκιαγράφηση των θέσεων των επιμελητηρίων, αποφασίστηκε να σταλεί κοινό υπόμνημα στο οποίο να διατυπώνονται οι θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο ο οποίος αφενός θα πρέπει διαφοροποιεί αισθητά τα κίνητρα για την Α.Μ.Θ. και αφετέρου να θεσπίζει διαρκή στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Α.Μ.Θ. μέσα από μια σειρά μέτρων τα οποία είναι αποδεκτά και από την Ε.Ε. Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί κοινό υπόμνημα σχετικά με την φορολόγηση των επιχειρήσεων, με διαφορετική οπτική γωνία και θέση από αυτή που εξέφρασε πρόσφατα η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων δια του Πρόεδρου της. Επίσης συμφωνήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εκταμίευσης πόρων για τις εγκεκριμένες αιτήσεις των επιχειρήσεών της Α.Μ.Θ. από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς επίσης και να εξευρεθεί τρόπος αποκατάστασης της χρηματοδότησης προς τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων (όπως ο ΔΕΣΜΟΣ) για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Τέλος τα Επιμελητήρια στηρίζουν την ισχυροποίηση και ενεργοποίηση της διακομματικής επιτροπής η οποία είχε συσταθεί για την Θράκη, η οποία πλέον μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ανάλογο ρόλο προς όφελος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.Δεν υπάρχουν σχόλια: