Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

Λόγω ελλιπούς ενημέρωσης να δοθεί παράταση στις δηλώσεις του ΤΑΠΕλλιπής ήταν η ενημέρωση των ιδιοκτητών και των χρηστών γης εντός των ορίων της όδευσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΠ, για την λήξη της προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και αιτήσεων διόρθωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπόρεσαν να ενημερωθούν  έγκαιρα αφού σε πολλές περιπτώσεις το μήνυμα δεν έφτασε επαρκώς στους ίδιους και στους οικείους τους.
Στις περιπτώσεις αυτές πολλές φορές δαπανούνται σημαντικά ποσά για τέτοιου είδους ενημερώσεις, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Καλά θα κάνουν οι υπεύθυνοι της εταιρίας του αγωγού να δούνε με περισσότερη σοβαρότητα το θέμα αυτό και να φροντίσουν για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.
Στην προκειμένη περίπτωση, οφείλουν να δώσουν παράταση πέραν της 31ης Αυγούστου 2015 για να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενημερωθούν σωστά και να υποβάλλουν τα αιτήματα τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: