Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Να λειτουργήσει σταθμός του ΕΚΑΒ στις ΣάπεςΤο πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου αναμφισβήτητα είναι η υγεία.
Η υγεία που στις μέρες μας θα πρέπει να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται σε υπέρτατο βαθμό, αφού οι άνθρωποι βιώνουν πολλά προβλήματα που τους έχουν εξουθενώσει.
Στην περιοχή μας μάλιστα με τις τόσες ιδιαιτερότητες, με μεγάλο αριθμό ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες με χαμηλού δείκτες ευημερίας με μεγάλες αποστάσεις από το κέντρο, με υψηλά ποσοστά ανεργίας, το αγαθό της υγείας θα πρέπει να παρέχεται με έργα, δομές και ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Εκτός από την αναβάθμιση και τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σαπών, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον τομέα της υγείας για την περιοχή, απαιτούνται και άλλες δομές.
Με τα σημερινά δεδομένα επιβάλλεται η δημιουργία ενός σταθμού του ΕΚΑΒ στις Σάπες.
Το ΕΚΑΒ Θράκης ως γνωστό έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και παράρτημα στην Κομοτηνή με δύο ασθενοφόρα και 24ωρη κάλυψη.

Ένα από τα δύο ασθενοφόρα θα μπορούσε να βρίσκεται κάλλιστα στις Σάπες, σε χώρο εντός του Κέντρου Υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί την επαρχία Σαπών έως τον Κέχρο, την Τ.Κ. Συκορράχης και ίσως και έως τη Μαρώνεια.
Έτσι χωρίς επιπρόσθετες δαπάνες, προσωπικό και άλλες επιβαρύνσεις θα εξασφαλιστεί καλύτερη εξυπηρέτηση, αμεσότερη πρόσβαση, γρηγορότερη παρέμβαση και φυσικά μια ολόκληρη περιοχή θα διέθετε ένα ασθενοφόρο τόσο αναγκαίο για τον τομέα της υγείας των κατοίκων της.
Παράλληλα το δεύτερο ασθενοφόρο με βάση την Κομοτηνή θα κάλυπτε το υπόλοιπο νομό.
Ακόμη και πληθυσμιακά να δει κανείς το θέμα, αλλά και από πλευράς χιλιομετρικών αποστάσεων και καλυπτόμενης έκτασης, μια τέτοια λειτουργία ευσταθεί απόλυτα.
Και όχι μόνο ευσταθεί αριθμητικά και οικονομικά, αλλά επιβάλλεται ηθικά, κοινωνικά, υγειονομικά, ως χρέος στους κατοίκους μιας περιοχής που έχουν τα ίδια δικαιώματα με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: