Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Επανέρχεται η σύνταξη στους ανασφάλιστους υπερήλικες ΠαλιννοστούντεςΕπανέρχεται  η σύνταξη ανασφαλίστων υπερήλικων του ΟΓΑ από 1ης Οκτωβρίου 2015 συμφωνάμε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Το ύψος της σύνταξης θα ανέρχεται στα 260 ευρώ  και χορηγείται η επαναχορηγείται σε όσους είναι 67 ετών και υποβάλλουν αίτηση.
Μία από τις προϋποθέσεις είναι να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα (10) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους. (αντί των είκοσι (20) χρόνων διαμονής.

Με την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για την επανασυνταξιοδότηση  πολλών παλιννοστούντων ομογενών  ηλικιωμένων, από την περιοχή μας, που τα τελευταία χρόνια είχαν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα.
Για την επαναχορήγηση των συντάξεων που διακόπηκαν απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής αίτησης και η υποβολή δήλωσης παραίτησης των αιτούντων από την άσκηση ένδικοφανών και ενδίκων μέσων κατά της πράξης διακοπής της σύνταξης. Ποσά συντάξεων που εισπράχτηκαν μέχρι της διακοπής της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις της εγκυκλίου, δεν αναζητούνται ως κακοπίστως εισπραχθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: