Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για ενήλικες γυναίκες στις ΣάπεςΣτο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝ-ΥΠΑΡΞΗ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, υλοποιείται πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για ενήλικες γυναίκες.
Η εκπαιδεύτρια Οζλέμ Μουμίν πτυχιούχος Τμήματος Επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 9:00 έως και της 12:00, κάνει μαθήματα για την εκμάθηση της Νεοελληνικής γλώσσας.
Η ενισχυτική διδασκαλία ως περιεχόμενο περιλαμβάνει: ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, γραμματική και την ανάπτυξη του λεξιλογίου. Ο σκοπός της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου.

Στόχος είναι οι ενήλικες γυναίκες που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα να την μάθουν ώστε  να μπορέσουν να συνυπάρχουν και να ενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας αλλά και γενικότερα στην Ελληνική κοινωνία.
Μέσα από τη συμμετοχή τους στο τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας οι συμμετέχουσες λαμβάνουν εφόδια που θα τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν. Η ελλιπής γνώση ελληνικών ιδιαίτερα από γυναίκες μέλη της μειονότητας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα διότι η επικοινωνία αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Συνεργασία Ενεργών Πολιτών, Ξενοφώντος 25, Σάπες. Τηλ : 2532021032, email : acc.greece@gmail.com


Δεν υπάρχουν σχόλια: