Πέμπτη 16 Απριλίου 2015

Διαδικασίες για τον θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφήςΗ Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, σχετικά με τις διαδικασίες για τον θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής ανακοινώνει τα παρακάτω:
Α. Νομοθετικό πλαίσιο:
 • Ο Κτηνίατρος εκτροφής προβλέπεται από τις διατάξεις  της 816/156798/2014(ΦΕΚ 3385/τ.Β΄/17-12-2014) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Β. Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής
 • Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση , τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν  από ιδιώτες κτηνιάτρους και τις εγκρίσεις από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δημιουργήθηκε το Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής (ΜΕΚΕ).
 • Το μητρώο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.minagric.gr, στην διαδρομή: Αγρότης-Επιχειρηματίας/ Κτηνοτροφία/Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής.
 • Το ΜΕΚΕ  είναι ανοικτό και μπορεί κάθε στιγμή, όποιος ιδιώτης κτηνίατρος το επιθυμήσει , να απευθυνθεί στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή και εφόσον εγκριθεί να ενταχθεί σε αυτό.
 • Οι Κτηνίατροι Εκτροφής  σε πρώτη φάση θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού για τον έλεγχο και την εκρίζωση της Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών και μπορούν να δραστηριοποιούνται στην έδρα τους και σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες.
Γ.  Διαδικασία έναρξης της συνεργασίας κτηνοτρόφων και κτηνιάτρων εκτροφής
 • Κάθε κτηνοτρόφος επιλέγει από το Μητρώο Εγκεκριμένων Κτηνιάτρων Εκτροφής, τον κτηνίατρο με τον οποίο θα συνεργαστεί.
 • Συμπληρώνουν και  υποβάλλουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους, υπογεγραμμένη και από τους δύο,   την «δήλωση έναρξης συνεργασίας» (Παράρτημα Ι, υπόδειγμα 1 της απόφασης).
 • Κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι μπορούν να προμηθεύονται όλα τα έντυπα από τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Δ. Πρόγραμμα Εκρίζωσης και Έλεγχου της Βρουκέλλωσης  των αιγοπροβάτων και των βοοειδών  
 • Για την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος,  ελέγχου  και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και των βοοειδών,  θα υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ της Δνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και των Κτηνιάτρων Εκτροφής.
 • Το εμβόλιο διατίθεται  δωρεάν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στους Κτηνιάτρους Εκτροφής.
 • Οι κτηνίατροι εκτροφής για την εφαρμογή του προγράμματος θα πληρώνονται από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχουν στην εκμετάλλευση πληρώνονται από τον κτηνοτρόφο.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβάσεων είναι να εκδοθεί η ΚΥΑ Οικονομικών Ενισχύσεων  έτους 2015, από την οποία θα διατεθούν οι σχετικές πιστώσεις και θα προβλέπεται και το ύψος της αμοιβής των κτηνιάτρων εκτροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

 
Κομοτηνή    15/04/2015                                               Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια: