Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου με τίτλο: «ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ»Ενώ έχουμε μάθει πολλά για τους πολέμους και τις αντιπαραθέσεις Βυζαντινών και Αράβο-Μουσουλμάνων, γνωρίζουμε λίγα για τον τεράστιο ειρηνικό πολιτιστικό πλούτο που αντάλλασαν αυτοί μεταξύ τους. Το βιβλίο της αραβολόγου και βυζαντινολόγου Νάντιας Μαρίας Ελ Σέιχ Το Βυζάντιο όπως το είδαν οι Άραβες, είναι η πρώτη μονογραφία που αναλύει υλικό από άραβο-μουσουλμανικές πηγές για το Βυζάντιο και τους Βυζαντινούς, για τόσο πολλούς αιώνες, και επιχειρεί να ερ­μη­νεύσει την πο­λυ­σύν­θε­τη έν­νοι­α Βυ­ζάν­τι­ο, η οποία υπάρχει στην ά­ρα­βο-μου­σουλ­μα­νι­κή φι­λο­λο­γι­κή πα­ρά­δο­ση. Το Βυ­ζάν­τι­ο και το Ισ­λάμ δεν ή­ταν εν­τε­λώς ξε­χω­ρι­στοί κό­σμοι. Οι μεταξύ τους δι­α­συν­δέ­σεις και αλληλεπιδράσεις, ως κρατικών και κοινωνικών οντοτήτων, ή­ταν πε­ρί­πλο­κες και δυ­να­μι­κές, καθ’ ό­λη τη μακραίωνη δι­άρ­κει­α τους.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών Φώτη Δημητρακόπουλο, «το βιβλίο αυτό προσφέρει ένα πανόραμα για την εικόνα του Βυζαντίου επιστημονικά δοσμένο, σε άριστη μετάφραση -εμπλουτισμένη με πρόσθετα επεξηγηματικά και συμπληρωματικά στοιχεία, με τρόπο εύληπτο για τον αναγνώστη».

Για το βιβλίο θα μιλήσει ο επιμελητής και μεταφραστής της έκδοσης
Δρ. Νίκος Κελέρμενος.
Η ομιλία θα έχει και αναφορές στην σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα και θα υπάρχει παράλληλη προβολή διαφανειών σχετιζόμενων με την θεματολογία του βιβλίου. Θα επακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Στέλιος Σκιάς, Πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ & Αν. Καθηγητής ΔΠΘ 

Παρασκευή 24 Απριλίου, ώρα 8 μμ.
στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (Ε.Β.Ε. Ροδόπης),
Β. Γεωργίου 2Β, Κομοτηνή

Την εκδήλωση οργανώνουν:

Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ),
Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας & Κομοτηνής, 
Ε.Β.Ε. Ροδόπης & Εναλλακτικές Εκδόσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια: