Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

Προσλήψεις δύο εποχικών υπαλλήλων στα ΕΛΤΑ ΣαπώνΑπό τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώθηκε η πρόσληψη δύο εποχικών υπαλλήλων, 8μηνης εργασίας, 6ωρης απασχόλησης, στις Σάπες.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 9 Μαρτίου 2015

Έντυπα αιτήσεων καθώς και την αναλυτική προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα λάβουν από τα γραφεία των ΕΛΤΑ στις Σάπες και την Κομοτηνή.
Περισσότερες πληροφορίες ΕΛΤΑ Σαπών τηλ 2532022097 και Κμομοτηνής 2531023195 κ. Παπαδόπουλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: