Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με τις Ξενόγλωσσες Επιγραφές από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό ΕπιμελητήριοΤο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2946/2001 σύμφωνα με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση αναγραφής στην ελληνική γλώσσα όλων των επιγραφών με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση - διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας ενώσεως φυσικών ή νομικών προσώπων επιτρεπόμενης προαιρετικά της παράλληλης παράθεσης επί αυτών ξενόγλωσσων λέξεων υπό την προϋπόθεση αναγραφής τους με μικρότερα στοιχεία.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 και 9 του Ν. 2946/ 2001 για πρόστιμα ύψους 587 € έως 5.870€ και αφαίρεση των επιγραφών από συνεργεία του οικείου Δήμου με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: