Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Δημοπρατήθηκε η Ολοκλήρωση του Φράγματος Ιασίου
Στις 13 Ιανουαρίου 2015 δημοπρατήθηκει από την ΠΑΜ-Θ το υποέργο: «Αποπεράτωση εργασιών Φράγματος Ιασίου Ροδόπης» του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Ροδόπης– συνέχιση του έργου», προϋπολογισμού 2.130.000€, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί, από την υπογραφή της σύμβασης, εντός δεκαοχτώ μηνών. Το έργο περιλαμβάνει ενίσχυση των πρανών, εξωτερική οδοποιΐα και αμμοβολή του αγωγού εκτροπής.

Η ολοκλήρωση του Φράγματος του Ιασίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Ήδη προγραμματίζονται και τα έργα αναδασμού υδροληψίας στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Δεν υπάρχουν σχόλια: