Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

. Β. Κάτσος,: “ Η επένδυση στην Έρευνα είναι διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη Pharmathen.” Χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Pharmathen, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσα στα επόμενα πέντε έτη, τα οποία θα τα επενδύσει για την ενίσχυση - μέσω της έρευνας - της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών προϊόντων και τεχνολογιών.
Η συμφωνία αυτή, η οποία υπεγράφη από τον κ. Βασίλη Κάτσο, Πρόεδρο της Pharmathen και τον κ. NicholasJennett, Διευθυντή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα ενδυναμώσει περαιτέρω τη συνεργασία της Pharmathen με τους Ευρωπαίους και τους εγχώριους προμηθευτές, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα στην Ελλάδα βιομηχανικά προϊόντα.

Ο Πρόεδρος της Pharmathen κ. Β. Κάτσος, δήλωσε σχετικά: “η επένδυση στην Έρευνα είναι διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη Pharmathen. Η έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ενός φορέα κύρους διεθνούς εμβέλειας, έρχεται να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο αυτό το πλεονέκτημά μας και την εξαγωγική μας δραστηριότητα, καθώς και να αναδείξει περαιτέρω την αξιοπιστία μας ως Εταιρείας. Στα επόμενα πέντε χρόνια η Pharmathen θα επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και νέων τεχνολογιών για τον τομέα της Υγείας, εστιάζοντας και στην περαιτέρω διεύρυνση εφαρμογών  των τεχνολογιών LongActiveInjectable (LAI) και PreservativeFree (PF)”.
Ο κ. NicholasJennett, Διευθυντής νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δήλωσε: “Η Pharmathen, απέδειξε την ποιότητα που τη χαρακτηρίζει ως εταιρεία. Άλλωστε αν δει κανείς την ιστορία της εταιρείας, είναι μία ιστορία γεμάτη επιτυχίες. Από το 2008, ο ρυθμός αύξησης στις πωλήσεις είναι 17% με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων εργασίας. Ο πυρήνας της πρότασης της Pharmathen ήταν η καινοτομία και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποφάσισε να στηρίξει αυτή την πρόταση. Η σύμβαση που υπογράφουμε σήμερα είναι το είδος των συμφωνιών που χρειάζεται η Ευρώπη για να πάει μπροστά όπως η Αμερική. Είμαι σίγουρος για την επιτυχία της Pharmathen. Είναι μοντέλο για την Ευρώπη”.
Η χρηματοδότηση προς τη Pharmathen είναι η πρώτη οικονομική συναλλαγή της ΕΙΒ προς την Ελλάδα μέσω της υποστήριξης του προγράμματος “InnovFin – EU FinanceforInnovators” και την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσω του προγράμματος Ηοrizon 2020 FinancialInstruments. Το πρόγραμμα “InnovFin – EU FinanceforInnovators” είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να στηρίζει την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση εταιρειών, με απώτερο σκοπό να γεφυρωθεί το χάσμα της καινοτομίας που υπάρχει ανάμεσα στις χώρες Ε.Ε. και την Αμερική.


Δεν υπάρχουν σχόλια: