Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου μουσικών.
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Άλυτο παραμένει το πρόβλημα διορισμού των εκπαιδευτικών του κλάδου μουσικών.


            Η μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90 όπου και αποφοίτησαν οι πρώτοι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου του Τμήματος των μουσικών σπουδών του ΑΠΘ, παρέμενε αδιαβάθμητη. Έκτοτε ιδρύθηκαν άλλα τρία Πανεπιστήμια και κάποια ΤΕΙ με αντικείμενο τη μουσική, ωστόσο απέχουμε πολύ ακόμη από το να μπορούμε να μιλούμε για ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα μουσικής εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την απουσία μουσικής ακαδημίας στη χώρα μας – ενός Ανώτατου Ιδρύματος δηλαδή με αποκλειστικότητα την σπουδή των μουσικών οργάνων. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν ακολούθησε τις άλλες χώρες που δημιούργησαν ένα σύγχρονο μουσικό σύστημα εκπαίδευσης μεταρρυθμίζοντας τα ήδη υπάρχοντα που είχαν κληρονομήσει, κι έτσι διαιωνίστηκε ένα παρωχημένο θεσμικό καθεστώς που αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών.

            Μία απόρροια αυτής της κατάστασης είναι κι αυτό που συμβαίνει με δυο κατηγορίες εκπαιδευτικών που εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα Μουσικά Σχολεία: Καθηγητές ΤΕ16 (χαρακτηρισμένοι δηλαδή ως ‘τεχνικής εκπαίδευσης’) και ΕΜ (εμπειροτέχνες), οι οποίοι απασχολούνται με καθεστώς αναπλήρωσης ή ωρομισθίας, παρ’ όλο που καλύπτουν οργανικά και λειτουργικά κενά και δουλεύουν με πλήρη απασχόληση. Κάποιοι από αυτούς ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους πριν δημιουργηθούν τα πρώτα Μουσικά ΑΕΙ στη χώρα, κάποιοι άλλοι ειδικεύτηκαν σε τομείς που δεν καλύπτουν πλήρως οι υπάρχουσες τριτοβάθμιες εκπαιδευτικές δομές.
Επιπλέον, υπάρχει και το πρόβλημα 30 μουσικών του κλάδου ΠΕ16 οι οποίοι παραμένουν αδιόριστοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 24 μήνες προϋπηρεσία ως τις 30/6/2010 και παράλληλα είναι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ το 2008.

Πιο συγκεκριμένα:
Για τους ΠΕ16.01:
Υπάρχουν 30 εκπαιδευτικοί του κλάδου Μουσικής ΠΕ.16.01 που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 24 μήνες προϋπηρεσίας ως τις 30/6/2010, έχοντας επιτύχει παράλληλα στον τελευταίο διαγωνισμό ΑΣΕΠ το 2008 και περιμένουν τον διορισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.3687/2008.

Για τους ΤΕ16 Μουσικής:
Ο Πανελλήνιος σύλλογος 30μηνιτών καθηγητών μουσικής του κλάδου ΤΕ 16.00 αφορά απόφοιτους ωδειακών ιδρυμάτων, κατόχων Πτυχίων και Διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος, με παιδαγωγική επάρκεια από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε Μουσικά Σχολεία, αλλά και στα υπόλοιπα Δημόσια Σχολεία A/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Όπως είναι γνωστό, τον Αύγουστο του 2008 ψηφίστηκε ο Νόμος 3687/2008 για θέματα προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου μεταξύ των διατάξεών του  περιελάμβανε ρύθμιση που για κοινωνικούς λόγους εξασφαλίζει τον μόνιμο διορισμό των εκπαιδευτικών που είχαν συμπληρώσει 30 μήνες προϋπηρεσίας μέχρι τις 30-06-2008 σε δημόσια σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, στην παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 υπήρξε σαφής αναφορά ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον συγκεκριμένο κλειστό πίνακα του τριανταμήνου: «…διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009, και  το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012−2013 σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών».
Έπειτα με την ψήφιση του ν.3848/2010, ο ν.3687/2008 τροποποιήθηκε στο άρθρο 9 παράγραφο 8 αναφέρεται ότι μέχρι το σχολικό έτος 2014-2015 θα διοριστούν επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν στις 30/6/2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 30 μηνών. Τέλος, με την τροπολογία 1862/220 στο Ν. 4301/2014 τροποποιείται το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Ν.3848/2010 και αναφέρεται ότι διορίζονται μέχρι το σχολικό έτος 2015-2016 και εφόσον υπάρχουν διορισμοί όσοι έχουν προϋπηρεσία 30 μηνών.
Να σημειωθεί επίσης ότι οι καθηγητές μουσικής του κλάδου ΤΕ16 που βρίσκονται σήμερα  στον πίνακα του 30μήνου, εργάζονται  ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια στην πλειοψηφία τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους  στην δημόσια εκπαίδευση, υπό αντίξοες συνθήκες, απ’ άκρη σε άκρη της Ελλάδος.
Για τους ΕΜ Μουσικής τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα, αφού δεν μπορούν να αντιστοιχήσουν τις σπουδές τους με κανένα τίτλο σπουδών.

Επειδή η Μουσική Εκπαίδευση στη χώρα μας παραμένει αδιαβάθμητη έως σήμερα – τα υπάρχοντα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, το οποίο όμως δεν επαρκεί.

Επειδή η απουσία ολοκληρωμένου μουσικού εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα δημιούργησε μια σειρά από ελλείψεις και προβλήματα που σχετίζονται με το αδιαβάθμητο των τίτλων που χορηγούνται από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές,

Επειδή αν και η ειδικότητα της Μουσικής στην Δημόσια Εκπαίδευση έχει  εκατοντάδες  κενά, όπως αποδεικνύεται από τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων που γίνονται κάθε χρόνο κυρίως στα  Μουσικά Σχολεία, αλλά και στα γενικά σχολεία α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης, εντούτοις δεν σημειώθηκε ούτε ένας διορισμός στον κλάδο από το σχ. έτος 2010 κι έπειτα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.      Προτίθεται να θεμελιώσει στη χώρα μας τώρα, έστω και με χρονική καθυστέρηση δεκαετιών ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας μουσικής εκπαίδευσης;
2.      Θα προβεί άμεσα στον διορισμό των 30 μουσικών ΠΕ 16.01;
3.      Θα προβεί στον άμεσο διορισμό όλων των 30μηνιτών καθηγητών μουσικής του κλάδου ΤΕ16  στα μουσικά σχολεία (142 στο σύνολό τους);
4.      Σκοπεύει να άρει το υποτιμητικό εργασιακό καθεστώς των ‘εμπειροτεχνών’ καθηγητών ΕΜ 16, αναβαθμίζοντας τους κατόχους των ανάλογων τίτλων, καθώς και θεσμοθετώντας ένα φορέα που θα παρέχει επαρκείς τίτλους σπουδών με διαδικασίες σεμιναρίων και επιμορφώσεων για τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν ήδη εδώ και καιρό τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

Δεν υπάρχουν σχόλια: