Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Οδηγίες από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΑΜ-Θ για όσους αγοράζουν κρέας στις φετινές γιορτέςΗ Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, έχοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση τροφίμων ζωικής προέλευσης κατά τις ημέρες των  Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα ήθελε να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό  για τα εξής:
1.Τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και παραγωγή κρέατος,, υπόκεινται υποχρεωτικά σε πολλαπλούς  κτηνιατρικούς ελέγχους  πού αφορούν  την προστασία της υγείας τους στα εκτροφεία ,  κατά την  μεταφορά, την προ σφαγής εξέταση των ζώων  και  την διαδικασία  σφαγής τους.
2.Σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία , στα οποία οι επίσημοι κτηνίατροι πέραν των παραπάνω ελέγχων διενεργούν και τον  κρεοσκοπικό έλεγχο του παραγόμενου κρέατος.

3.Όλα τα σφάγια υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (σφραγίδα) ωοειδούς σχήματος και χρώματος λαμπρού κυανού (Ε 133) για τα εντός Ευρωπαϊκής Κοινότητας και καστανού (Ε 155) για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
4.Επίσης πρέπει να φέρουν επισήμανση της χώρας προέλευσης των ζώων με σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος ( π.χ. ΕΛΛΑΔΑ , ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ , κ.λ.π.) και επισήμανση ως προς το είδος του σφάγιου   ( π.χ. ΑΜΝΟΣ , ΕΡΙΦΙΟ κ.λ.π.).
5.Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.
6.Απαγορεύεται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία η σφαγή ζώων εντός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εμπορία του κρέατος τους.
Ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών στα εξής:
1.Τα θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι χοίροι , αγριογούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια, λαγοί, κουνέλια κλ.π.) θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν του όρους της νομοθεσίας και προσφέρονται στον καταναλωτή έχοντας υποστεί πλήρη εκδορά (γδάρσιμο) σε εγκεκριμένη εγκατάσταση δίχως να υπάρχουν τεμάχια δέρματος σε αυτά και να φέρουν σήμα καταλληλότητας της εγκατάστασης παραγωγής τους, ωοειδούς σχήματος.
2.Τα σφάγια γαλοπούλας διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, να μην υπάρχουν δηλαδή στο σφάγιο φτερά, πούπουλα και εντόσθια και να φέρουν σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης παραγωγής τους, ωοειδούς σχήματος σε καρτελάκι ή ετικέτα.
3.Όλα τα κρέατα διατίθενται στον καταναλωτή υπό ψύξη(2ο – 4ο C)  ή πωλούνται κατεψυγμένα, συντηρούμενα  σε θερμοκρασία μικρότερη των -18ο C
4.Τα σπλάχνα (έντερα, συκώτια) διατίθενται στην αγορά ως  νωπά και  κατεψυγμένα, τα έντερα επιπλέον διατίθενται   και ως αλατισμένα. Όλα τα παραπάνω προϊόντα πρέπει να διατίθενται προς πώληση  υπό ψύξη(2ο – 4ο C) ή και κατάψυξη (-18οC). Τα κατεψυγμένα πρέπει να διατίθενται σε κλειστή-άθικτη  συσκευασία , η οποία φέρει τον  κωδικό  του εργαστηρίου επεξεργασίας και της  χώρας προέλευσης .  
5.Τα αυγά πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας τις παρακάτω πληροφορίες (στη συσκευασία  ή σε πινακίδα): Κωδικό Παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστος χρόνος διατήρησης , ποιότητα και βάρος. Αποφεύγουμε να αγοράζουμε αυγά με μη  φυσιολογικό κέλυφος(σπασμένο, λερωμένο κλπ.). Δεν καταναλώνουμε αυγά τα οποία παρουσιάζουν στο εσωτερικό αλλοιώσεις στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά( αιμορραγικές κηλίδες, οσμές,  αλλαγή χρώματος κλπ).  
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής με αίσθημα ευθύνης προς τους καταναλωτές και κύριο μέλημα την προστασία της Δημόσιας Υγείας προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις , τα οποία φέρουν τις απαραίτητες  ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας. Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
Παράλληλα διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: