Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΘΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις  17–12-2014  ημέρα Τετάρτη    και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

   Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

          Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
          Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη1.1
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης κατά το  Γ΄ Τρίμηνο 2014».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.


1.2
Έγκριση 7ης τροποποίησης του  Προϋπολογισμού και ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2014.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

1.3
Έγκριση διαδικασίας επιλογής αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. ΄Αγγελος  Αντωνιάδης.
  2.1
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης /Π.Ε Ξάνθης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Συγκρότηση Συλλογής και Μουσειολογική - Μουσειογραφική έρευνα-μελέτη για το Μουσείο Καπνού Ξάνθης”
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Ξάνθης κ. Κων/νος Ζαγναφέρης.

 2.2
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής.
Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.
3.1
3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση σύναψης  Συμβάσεων  μεταφοράς  μαθητών σε άγονα (αδιάθετα) δρομολόγια μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και«Ιδιωτών Μεταφορέων».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. ΄Αγγελος  Αντωνιάδης.


3.2

Έγκριση  προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για το έτος 2015, με τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας 
Εισηγητής: O  Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γάκης.                                                                                                        

3.3
Έγκριση προμήθειας  καυσίμων κίνησης για το έτος 2015, με τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών στις περιοχές  Χρυσούπολης και Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας  .
Εισηγητής: O  Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γάκης.                                                                                                                                                                       
                              
3.4
΄Eγκριση  παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην κωμόπολη της Χρυσουπόλεως  του Ν. Καβάλας, για την 27η  Δεκεμβρίου 2014.
Εισηγητής: O  Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Αλέξανδρος  Ιωσηφίδης.
4.1
4. ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  που αφορά τροποποίηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου«Ανισόπεδος Κόμβος Μουσθένης και σταθμοί διοδίων Μουσθένης της Εγνατίας Οδού».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας  και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος.
5.1

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης   του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010   μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης και του Δήμου ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  για την υλοποίηση των μελετών του έργου : «   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ» προϋπολογισμού 58.826,94 € με Φ.Π.Α.

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Εβρου  κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .
 5.2
Ανάκληση της αριθμ 242/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση σύναψης και  σχεδίου  Προγραμματικής Σύμβασης  του άρθρου 100 του Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης / Π. Ε. Δράμας  και του Δήμου Προσοτσάνης για  την υλοποίηση του  έργου: «Κατασκευή δρόμου από Τ. Δ. Ανθοχωρίου μέχρι Τ. Δ. Περιχώρας (Αμμοχαλικόστρωση – Τεχνικά)», το οποίο  είναι ενταγμένο στο  Τεχνικό Πρόγραμμα των Έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακό Σκέλος 20%), έτους 2014.
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε  Δράμας κ. Ανάργυρος  Πατακάκης .

 6.1
6.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Εγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης  για το 2015»

Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  κ. Μιχαήλ   Αμοιρίδης.7.1

 7.ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ


Αποζημίωση κτηνοτρόφων στη  περίπτωση της Βρουκέλλωσης
Εισηγητής: O  Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .                                                                                                      
8.1
8. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Συζήτηση για την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου ΕΒΖ στην Ορεστιάδα η οποία λήγει στο τέλος του 2014.
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ» κ. Κων/νος Μορφίδης .9.1

9. ΓΕΝΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ


Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 12ης , 13ης , 15ης ,16ης, 17ης, 18ης, Συνεδρίασης έτους 2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  κ. Kων/νος Αντωνιάδης .


                                                                                                                    

                                                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                      ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                          ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
                                                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: