Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Οδηγίες για τη σωστή λειτουργία της θέρμανσης από την ΠΑΜΘΟδηγίες ενόψει του χειμώνα και για την σωστή λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΠΑΜ-Θ . Σε σχετική ανακοίνωση διευκρίνιζεται συγκεκριμένα:
Όσοι χρησιμοποιούν οργανικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό. αέριο, υγραέριο) στα συστήματα θέρμανσης των κτηρίων τους, οφείλουν να συντηρήσουν τους καυστήρες των συστημάτων αυτών και η συντήρηση να γίνει από αδειοδοτημένους συντηρητές,  προκειμένου να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.
Όσοι χρησιμοποιούν άλλα είδη οργανικών καυσίμων (ξύλα, pellets,κ.λπ.) οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο καυσόξυλα και εγκεκριμένου τύπου pellets, να καθαρίζουν τις καμινάδες, να φροντίζουν για την κατά το δυνατόν καλύτερη καύση με στόχο την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τον περιορισμό του φαινομένου της αυξημένης αιθαλομίχλης .

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται καύση  μοριοσανίδων , βαμμένων  ή βερνικωμένων  ξύλων  ή  ξύλων  που έχουν υποστεί  οποιαδήποτε χημική επεξεργασία. Στις περιπτώσεις αυτές τα καπναέρια περιέχουν καρκινογόνες ουσίες που βλάπτουν σοβαρά την υγεία όλων μας.
Οι Υπηρεσίες της Γενικής  Διεύθυνσης Ανάπτυξης και  της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού της ΠΑΜ-Θ, με εντολή του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για τις απαραίτητες ενέργειες (Μετρήσεις αερίων ρύπων, έκδοση δελτίων τύπου για ενημέρωση των κατοίκων κ.λ.π. ) ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα  και να διασφαλίζονται το περιβάλλον και η υγεία όλων των κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: