Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών ανήκει το κτίριο της Δ.Ο.Υ.Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Μαρωνείας- Σαπών κ. Γιάννη Σταυρίδη για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για να επανέλθει το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η τέως Δ.Ο.Υ. Σαπών στην κυριότητα του Δήμου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Μαρωνείας Σαπών.
Το κτίριο της τέως Δ.Ο.Υ. Σαπών κατασκευάστηκε σε οικόπεδο το οποίο με την υπ' αριθμ. 24/25-2-1997 ομόφωνη απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Σαπών επί Δημαρχίας του Ντίνου Χαριτόπουλου,  παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου αυτό να ανεγείρει εφορία για την κάλυψη των αναγκών της επαρχίας Σαπών.

Στην ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι τότε διοικούντες προνόησαν, βλέποντας μακροπρόθεσμα, να κατοχυρώσουν στο έπακρο τα συμφέροντα του Δήμου αφού ορίζεται σαφώς στην 6η παράγραφο του αποφασιστικού πως: «Εάν μεταβληθεί η χρήση του δωρούμενου κτήματος οποτεδήποτε ή για οποιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους έγινε η δωρεά ή εξαιτίας άλλου λόγου, παύσει η λειτουργία του, η κυριότητα επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο»
Μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Σαπών με απόφαση της Κυβέρνησης, εκλείπουν οι λόγοι που η ιδιοκτησία του Δήμου παραχωρήθηκε και θα πρέπει το οικόπεδο αλλά και το κτίριο που έχει κατασκευαστεί επ' αυτού να περάσουν άμεσα στον Δήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: