Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1] με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 832.618 άτομα.  Από αυτά 448.941 (ποσοστό 53,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 383.677 (ποσοστό 46,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.


§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 325.205 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,06%) και οι 507.413 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,94%).§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 12.121 άτομα (ποσοστό 1,46%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 80.831 άτομα (ποσοστό 9,71%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 121.637 άτομα (ποσοστό  14,61%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 336.256 άτομα (ποσοστό 40,39%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 177.604 άτομα (ποσοστό  21,33%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 96.699 άτομα (ποσοστό 11,61%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.470 άτομα (ποσοστό  0,90%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 15.054 άτομα (ποσοστό 1,81%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  261.461 άτομα (ποσοστό 31,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 405.138 άτομα (ποσοστό 48,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 150.965 άτομα (ποσοστό 18,13%).
§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 786.705 άτομα (ποσοστό 94,49%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 10.666 άτομα (ποσοστό 1,28%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 35.247 άτομα (ποσοστό 4,23%).Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 ανήλθε σε 135.482 άτομα όπου 66.983 (ποσοστό 49,44%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 68.499 (ποσοστό 50,56%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

§         Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 53.819 είναι <άνδρες> (ποσοστό 39,72%) και οι 81.663  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 60,28%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 1.491 άτομα (ποσοστό 1,10%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 9.282 άτομα (ποσοστό 6,85%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.467 άτομα (ποσοστό  12,89%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 49.950 άτομα (ποσοστό 36,87%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 30.672 άτομα (ποσοστό  22,64%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 23.418 άτομα (ποσοστό 17,28%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 3.202 άτομα (ποσοστό  2,36%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.383 άτομα (ποσοστό 3,97%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 52.751 άτομα (ποσοστό 38,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 55.801 άτομα (ποσοστό 41,19%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 21.547 άτομα (ποσοστό 15,90%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 123.427 άτομα (ποσοστό 91,10%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 2.286 άτομα (ποσοστό 1,69%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 9.769 άτομα (ποσοστό 7,21%).


Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2]   για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 111.072 άτομα από τα οποία οι 108.891 (ποσοστό 98,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.181 (ποσοστό 1,96%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.


§         Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 44.796 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,33%)  και οι 66.276 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,67%).

§         Στην ηλικιακή ομάδα <15-19 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων  ανέργων ανήλθε σε 72 άτομα (ποσοστό 0,06%), στην ηλικιακή ομάδα <20-24 ετών> ανήλθε σε 3.987 άτομα (ποσοστό 3,59%), στην ηλικιακή ομάδα <25-29 ετών> ανήλθε σε 17.568 άτομα (ποσοστό  15,82%), στην ηλικιακή ομάδα <30-44 ετών> ανήλθε σε 58.215 άτομα (ποσοστό 52,41%), στην ηλικιακή ομάδα <45-54 ετών> ανήλθε σε 22.810 άτομα (ποσοστό  20,54%), στην ηλικιακή ομάδα <55-64 ετών> ανήλθε σε 8.092 άτομα (ποσοστό 7,29%) και στην ηλικιακή ομάδα <65 ετών και άνω> ανήλθε σε 328 άτομα (ποσοστό  0,30%).

§         Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 1.151 άτομα (ποσοστό 1,04%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 27.483 άτομα (ποσοστό 24,74%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.384 άτομα (ποσοστό 42,66%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 35.054 άτομα (ποσοστό 31,56%).

§         Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 102.928 άτομα (ποσοστό 92,67%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 1.952 άτομα (ποσοστό 1,76%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 6.192 άτομα (ποσοστό 5,57%).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2014
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
835.844
832.618
-3.226
-0,39%
Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]
139.093

135.482
-3.611
-2,60%
Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
111.789
111.072
-717
-0,64%


[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: